Šta je periodični CPC?

Svaki profesionalni vozač koji želi da obnovi kvalifikacionu karticu, nakon 5 godina Zakonom je obavezan da stekne periodični CPC. Od momenta izdavanja kvalifikacione kartice vozača (čiji je rok važenja 5 godina), počinje da se računa petogodišnji period za realizaciju periodičnih obuka. To u praksi znači da vozač treba da pohađa 5 periodičnih obuka u toku petogodišnjeg roka važenja kartice, kako bi karticu obnovio nakon njenog isteka.

Sertifikat o stručnoj kompetentnosti ( „CPC“ – Certificate of Professional Competence) je dokument koji profesionalni vozač mora da poseduje na osnovu Zakona o bezbednosi saobraćaja na putevima (članovi 203 i 204). Izdaje se na neodređen vremenski period. Stiče se na osnovu priznate kvalifikacije ili pohađanjem obavezne početne obuke (osnovne obuke ili dodatne obuke).

Kako se stiče početna kvalifikacija?

Svi vozači koji su stekli pravo na upravljanje vozilom neke od kategorija: C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E najkasnije do 30. decembra 2019. godine, spadaju u kategoriju „vozača sa stečenim pravima„.

Ovim vozačima će se priznati stečena prava samo na osnovu vozačke dozvole neke od gore navedenih kategorija i oni će biti oslobođeni od pohađanja obuke i polaganja ispita za dobijanje početne kvalifikacije. Zapravo, ovi vozači će trebati da prođu samo administrativni postupak podnošenja zahteva za dobijanje sertifikata i kartice, koji mogu podneti i nakon pomenutog roka.

Ovim vozačima će se priznati stečena prava samo na osnovu vozačke dozvole neke od gore navedenih kategorija i oni će biti oslobođeni od pohađanja obuke i polaganja ispita za dobijanje početne kvalifikacije. Zapravo, ovi vozači će trebati da prođu samo administrativni postupak podnošenja zahteva za dobijanje sertifikata i kartice, koji mogu podneti i nakon pomenutog roka.

Pravo na CPC sertifikat imaju I svi oni koji su tokom svog školovanja stekli zvanje “vozač motornog vozila”.

Seminar (periodična obuka) se organizuje kao jednodnevni i sastoji se od 7 nastavnih časova u trajanju od 45 minuta. Seminari sadrže ulazne i izlazne testove koji se rade na početku i na kraju seminara, a sve u cilju poboljšanja i proširenja znanja, kao i praktičnih veština vozača. U toku jedne kalendarske godine, Pravilnikom o uslovima I načinu sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti I kvalifikacione kartice (“Službeni glasnik RS”, broj 102/18 od 21. Decembra 2018. Godine), definisano je da će se vozaču priznati najviše 2 seminara na kojima je prisustvovao, a koji imaju različite planove i programe rada.

Nakon pohađanja 5 različitih seminara vozač stiče uslov za obnavljanje periodičnog CPC-a odnosno kvalifikacione kartice vozača.

Kvalifikaciona kartica vozača je međunarodni dokument koji glasi na ime vozača i izdaje se na osnovu sertifikata o stručnoj kompetentnosti. Izdaje se sa rokom važenja od 5 godina i obnavlja se na osnovu stečenog periodičnog „CPC“-a, odnosno pohađanjem 5 obaveznih seminara.

Imajući u vidu da je najveći broj vozača kvalifikacionu karticu preuzeo 2019. godine, dolazimo do zaključka da svi oni koji nisu pohađali nijedan seminar do sada, ove godine MORAJU započeti svoj ciklus obuka za sticanje periodičnog „CPC“-a kako bi stekli uslov za obnavljanje kartice.

AMSS Centar za motorna vozila, apeluje na sve profesionalne vozače da što pre krenu sa realizacijom seminara, kako bi izbegli očekivane probleme sa dostupnim terminima u predstojećem periodu kada se očekuje najveći priliv vozača u naše Centre za obuku.

Seminari unapređenja znanja se mogu pohađati u Centrima AMSS Centra za motorna vozila na 9 lokacija i to u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Paraćinu, Velikoj Plani, Subotici, Šapcu, Kikindi i Vranju.

Kako se prijaviti za pohađanje seminara / periodične obuke?

Prijavu za seminar možete izvršiti lično na nekoj od 9 lokacija naših Centara za obuku, preko naše internet stranice www.cpc.rs klikom na sledeći link https://cpc.rs/cpc-obuka/ ili pozivom našeg call centra na brojeve telefona 0117987000 ili 0659871111.

Za dodatne informacije i raspoložive termine postete sajt www.cpc.rs , Facebook stranicu https://www.facebook.com/CentarZaCPC i Instagram profil https://www.instagram.com/amss_cpc/ .

Takođe Vam je dostupan i naš You tube kanal na kome možete pronaći još zanimljivog sadržaja.