Predstavljanje Centra za obuku u Šapcu

Centar u Šapcu je naš najmlađi Centar za obuku profesionalnih vozača. Nalazi se na pristupačnoj lokaciji u blizini obilaznice oko samog grada. 

Objekat kojim Centar raspolaže je savremen, prostran i nov. U Centru se jednovremeno može sprovoditi obuka za početni i periodični CPC za 60 kandidata u dve učionice kapaciteta do 30 polaznika.

Centar raspolaže poligonom za realizaciju praktičnih obuka na svim kategorijama vozila (C1,C,CE,D1,D i DE). Poligon je opremljen pratećom opremom za izvođenje svih poligonskih radnji, pri čemu na poligonu jednovremeno, nesmetano mogu raditi različita vozila.

Takođe, Centar raspolaže i sa simulatorima analognog i digitalnog tahografa, koji omogućavaju potpuno praktičan rad na tahografima.

Više o Centru pogledajte u priloženom videu.