Realizacija nastave u postavljenim terminima zavisi od broja prijavljenih kandidata. Za detaljnije informacije pozovite 011/7-987-000 ili 065/987-11-11

Beograd

Periodična obuka za CPC


Termin: 23.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Periodična obuka za CPC


Termin: 25.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Periodična obuka za CPC


Termin: 27.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Periodična obuka za CPC


Termin: 28.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Periodična obuka za CPC


Termin: 30.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Dodatna obuka za CPC


Termin: 04.07.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Čačak

Periodična obuka za CPC


Termin: 22.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Periodična obuka za CPC


Termin: 24.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Periodična obuka za CPC


Termin: 25.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Periodična obuka za CPC


Termin: 29.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Novi Sad

Periodična obuka za CPC


Termin: 23.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Periodična obuka za CPC


Termin: 25.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Periodična obuka za CPC


Termin: 27.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Periodična obuka za CPC


Termin: 30.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Dodatna obuka za CPC


Termin: 04.07.2022.

Broj časova: 35 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Početna obuka za CPC


Termin: 04.07.2022.

Broj časova: 35 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Početna obuka za CPC


Termin: 18.07.2022.

Broj časova: 35 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Paraćin

Periodična obuka za CPC


Termin: 25.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Periodična obuka za CPC


Termin: 28.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Subotica

Periodična obuka za CPC


Termin: 22.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Periodična obuka za CPC


Termin: 23.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Periodična obuka za CPC


Termin: 25.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Periodična obuka za CPC


Termin: 28.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Periodična obuka za CPC


Termin: 29.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Periodična obuka za CPC


Termin: 30.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Dodatna obuka za CPC


Termin: 25.07.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Kikinda

Periodična obuka za CPC


Termin: 24.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Periodična obuka za CPC


Termin: 25.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Velika Plana

Periodična obuka za CPC


Termin: 22.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Periodična obuka za CPC


Termin: 25.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Periodična obuka za CPC


Termin: 27.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Periodična obuka za CPC


Termin: 29.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Početna obuka za CPC


Termin: 11.07.2022.

Broj časova: 35 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Šabac

Periodična obuka za CPC


Termin: 23.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Periodična obuka za CPC


Termin: 25.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Periodična obuka za CPC


Termin: 28.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Periodična obuka za CPC


Termin: 30.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Vranje

Periodična obuka za CPC


Termin: 24.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h

Periodična obuka za CPC


Termin: 25.06.2022.

Broj časova: 7 časova
Trajanje obuke: 1 dan
Vreme početka: 08:00h