Stručna literatura

Todorović, P. (1990): Motorna vozila za treći razred mašinske i saobraćajne struke;

Stefanović, A. (2010): Drumska vozila – osnovi konstrukcije;

Simić D., (1977): Motorna vozila, drugo izdanje;

Filipović I., (2006): Motori i motorna vozila;

Aleksandrović B., (2014): Mehatronika;

Đorđević M., (2011): Drumska motorna vozila;

Vladimir V., (2018): Tehnika motornih vozila;

Miltenović V., (2009): Mašinski elementi (oblici, proračun, primena);

Kapov D.: Šetrajčić J. (2010): Fizika za šesti razred osnovne škole;

Davidović B., (2013): Međunarodni transport i špedicija;

Filipović I., (2012): Cestovna vozila, Mervik, Sarajevo;

Lenasi J. (2008): Motori i motorna vozila, Zavod za udžbenike, Beograd;

Rapanić J. (1996):, Retarderi na teškim vozilima, Prometna tehnika – Traffic Engineering;

Janković D., Janićijević N., (2000): Tehnologija obrazovnog profila- Automehaničar, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd;

Todorović J. (1988): Kočenje motornih vozila, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd;

Kuzović Lj. (1980): Teorija saobraćajnog toka, Saobraćajni fakultet, Beograd;

Kuzović Lj.,Đorđević T. (1977): Osnovni pojmovi brzina u planiranju puteva i njihova međuzavisnost i uslovljenost od puta i saobraćaja, Put i saobraćaj, Beograd;

Topenčarević LJ. (1987): Organizacija i tehnologija drumskog transporta, Građevinska knjiga, Beograd;

Jusufranić I. (2007): Osnove drumskog saobraćaja, Internacionalni univerzitet Travnik;

Tica S. (2011): Transportni proces, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet;

Jovanović N. (2012): Kočenje, AMSS – CMV, Beograd;

Prof. Dr. Papić V., dr. Peulić V., Božić M, Jovanović N. (2011): Tahografi 2, AMSS – CMV, Beograd;

Jovanović N., dr. Reljić S., Domanović M., Petrović Lj., Marinković V.,: Pneumatici, AMSS – CMV, Beograd;

Kodžopeljić J (1982).: Poznavanje i održavanje motornih vozila, Savezni sekretarijat za narodnu odbranu, Saobraćajna uprava, Beograd;

Stanković R. i Džagić N. (2003): Priručnik za poznavanje i osnovno održavanje motornih vozila, Generalštab vojske Srbije i Crne Gore, Saobraćajna uprava, Beograd;

Đorđević D. i drugi (2017): Mehanizmi prevencije za uspešno funkcionisanje sistema odbrane u vanrednim situacijama, Vojno delo, broj 2, Beograd;

Veinović S., Pešić R., Petković S. (2000): Pogonski materijali motornih vozila;

Peulić, V., Ranković, Ž., Vučetić, D., Vuković, V., Hadžić, Topalović, B., Cakić, D., Ivančev, T.,(2008). Savremeni drumski prevoz, drugo dopunjeno izdanje;

Vujačić, V. (2007). Carinske procedure i elektronski transportni dokumenti;

Peulić, V.,Vučetić D., Vuković V.(2009). Savremeni profesionalni vozač;

Slaven T., Predrag Ž., Stanko B., Nenad Ž. (2016): Međumesni javni drumski transport putnika, Autorizovana predavanja iz Sistema transporta putnika, Beograd;

Slaven T., Predrag Ž., Stanko B., Nenad Ž. (2016): Međunarodni javni drumski transport putnika, Autorizovana predavanja iz Sistema transporta putnika, Beograd;

Kordić, B., Milanović, D. (2015): Bezbednost i regulisanje saobraćaja, Zavod za udžbenike, Beograd;

Lipovac, K. (2008): Bezbednost saobraćaja, Službeni list SRJ, Beograd;

Fićović Ž. (2018): Ispit vožnje za desetku, Saobraćajni propisi i tehnika vožnje, Beograd;

Hakanović A. , Čičak S. (2015): Utjecaj umora i pospanosti vozač na sigurnost saobraćaja i mjere prevencije, Traffic Engineering & Communications, Sarajevo;

Tikić Lj., Ilić R., Specifičnosti morbiditeta profesionalnih vozača autobusa i kamiona, Zdravstveni centar Bor, Služba medicine rada, Dispanzer za medicinu rada “PTT saobraćaja Beograd”;

Popević M., (2015): Pospanost, sindrom opstruktivne apneje u spavanju i saobraćajni traumatizam kod profesionalnih vozača, Doktorska disertacija, Beograd Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet;

Tojagić M. (2015): Bezbednost drumskog saobraćaja – Brčko : Evropski univerzitet Brčko distrikta;

Milošević S. (1980): Saobraćajna psihologija, Naučna knjiga Beograd;

Veselinović K. (1982): Prometna kultura s osnovama psihologije, Školska knjiga Zagreb;

Banković R. (1994): Organizacija i tehnologija javnog gradskog putničkog prevoza, Beograd;

Opsenica M., Mladenović V. (2010): Osnovi saobraćaja i transporta, Niš;

Tica, S. (2019): Osnovne studije: transportne potrebe i transportni zahtevi, Beograd;

Čizmić, S. (2006.): Ljudski factor Osnovi inženjerske psihologije,Institut za psihologiju, Beograd;

Vukadinović, V. (2015.): Osnove saobraćajne psihologije,Zavod za udžbenike, Beograd.