Obuka za bezbednu vožnju bicikla

AMSS Centar za motorna vozila, Sektor za stručno usavršavanje i razvoj, u saradnji sa kompanijom Glovo, organizovao je obuku za bezbednu vožnju bicikala za njihove zaposlene.

Fokus rada Sektora za stručno usavršavanje, razvoj i bezbednost saobraćaja usmeren je na unapređenje znanja i veština svih kadrova koji rade u oblasti drumskog saobraćaja, a posebno profesionalnih vozača. Analizom potreba, stalnim unapređivanjem i usmeravanjem ka svojim korisnicima formiraju se programi za obuke, prati njihov efekat i zadovoljstvo polaznika.

Obuku su činili teorijski i praktični deo. Svi polaznici su prošli kroz ulazno testiranje na početku, odnosno izlazno testiranje na kraju predavanja,a sve u cilju preciznog utvrđivanja nivoa njihovog znanja pre i nakon završetka teorijskog dela obuke.

Svaki polaznik je dobio vodič za bezbednu vožnju bicikla u kome su obrađene celine: zakonske obaveze biciklista u saobraćaju, priprema vozača bicikla, priprema prevoznog sredstva (bicikla), bezbednost u saobraćaju, karakteristične situacije u saobraćaju za bicikliste i rizici.

Pored navedenog, posebna pažnja tokom teorijskog dela obuke posvećena je ličnoj bezbednosti biciklista ali i ostalih učesnika u saobraćaju, naročito ranjivih kao što su deca, pešaci i starije osobe. Ukazano je na osnovne propise sadržane u našem ZoBS kojim su pravila ponašanja navedenih učesnika precizno i jasno definisana. Povećan broj GLOVO biciklista, na elektro biciklima, znači mnogo veće prosečne brzine kao i veće prosečne dnevne kilometraže što predstavlja potencijalno povećanje rizika za nastanak SN.

Zato su biciklisti do detalja upoznati za pozitivnim zakonodavstvom i predviđenim sankcijama za prekršaje. Ukazano je na značaj tehničke ispravnosti bicikala, osnovne kontrole i provere koje svako može da izvrši na početku radnog dana. „Videti i biti viđen“, imati adekvatnu ličnu zaštitnu opremu, ponašati se savesno u saobraćaju i predviđati potencijalne događaje osnova su defanzivnog stila vožnje na kome AMSS CMV insistira i koji pokušava da implementira kod svih učesnika u saobraćaju.

Nakon teorijske obuke, instruktori su sa polaznicima sproveli i praktičnu obuku na poligonu. Elementi poligonskih radnji koji su bili obuhvaćeni su: start-stop, uska traka, uska daska, vizuelna provera, vožnja po kosini, osmica, slalom, krug, niski prolaz,prenošenje predmeta, prolaz između prepreka, promena trake, kočenje i zaustavljanje, kontra upravljanje pri izbegavanju prepreke, mrtvi uglovi tokom vožnje.

Takođe, sa polaznicima je obrađena tema uticaja alkohola na motoričke sposobnosti korišćenjem tzv. pijanih naočara.

Sastavni deo obuke je bio i evaluacioni upitnik koji polaznici popunjavaju i ocenjuju kvalitet predavača, instruktora, uslova i same obuke.

Kako je jedan od ciljeva našeg Sektora konstantno usavršavanje, kako vozača, tako i nas kao predavača, svaki naš polaznik ocenjuje naš rad.

Kratak upitnik o kvalitetu predavanja, prijatnosti prostora i celokupnog utiska boravka kod nas, garantuje konstantnu brigu o polaznicima i rad na unapređenju njihovog boravka u našim Centrima za obuku.

Za informacije o vrstama obuka koje realizujemo i prijavljivanje, pozovite naš call centar.

Pratite nas i na društvenim mrežama:
Facebook stranicu
Instagram profil