Poslovi koje realizujemo usmereni su na unapređenje znanja i veština zaposlenih u sektoru saobraćaja, kao i na unapređenje radnih procesa transportnih preduzeća. Naši klijenti su transportna preduzeća, profesionalni vozači, menadžeri transporta, vozači lakih teretnih i teških terenskih vozila i dr.

Naše poslove  sistematizovali smo prema ciljnoj grupi korisnika kojoj su namenjeni.

CPC SERTIFIKAT

PROFESIONALNI VOZAČI

VOZAČI B KATEGORIJE

TRANSPORTNA PREDUZEĆA