Upravljanje terenskim vozilima u različitim uslovima

U okviru svog poslovanja AMSS Centar za motorna vozila, Sektor za stručno usavršavanje, razvoj i bezbednost saobraćaja realizuje i Obuku za upravljanje terenskim vozilim u različitim uslovima, koja se realizuje na poligonu u Beranovcu.

Ova obuka je namenjena svim vozačima koji žele da svoje vozačko umeće podignu na viši nivo tako što će ovladati veštinama vožnje na nepristupačnim i teško prohodnim terenima.

Realizuje se u grupama od 6 do 9 polaznika i sastoji se od teorijskog dela, u trajanju od 60 minuta, tokom kojeg se polaznici upoznaju sa konceptom i sadržajem obuke, informišu se o preprekama i potencijalnim situacijama u kojima se mogu naći na poligonu. Praktični deo obuke, odnosno sama vožnja, traje 60 minuta.

Terenski poligon raspolaže sa 24 različite prepreke među kojima su usponi i padovi, vodeni gazovi različitih dubina, kretanje kroz šumu, ispupčenja na putu, kretanje po blatu itd.

Nakon završetka obuke, svim polaznicima se izdaje Sertifikat o pohađanju obuke kojim se potvrđuje da su obuku pohađali u punom obimu sa kompletnim sadržajima.

Za više informacija o samoj obuci i prijavljivanje možete pozvati broj 0659878820 ili poslati mail na [email protected]