Internet platforma za učenje AMSS-CMV

Fokus rada Centra za stručno usavršavanje i razvoj usmeren je na unapređenje znanja i veština svih kadrova koji rade u oblasti saobraćaja, a posebno profesionalnih vozača. Analizom potreba, stalnim unapređivanjem i usmeravanjem ka svojim korisnicima formiraju se programi za obuke, prati njihov efekat i zadovoljstvo polaznika.

Pravilnikom Agencije za bezbednost saobraćaja o realizaciji periodičnih obuka (seminara), Centar je u obavezi da organizuje i vrši stalnu evaluaciju kvaliteta nastave i stepena usvojenog znanja kandidata za svaku sprovedenu obuku, za svaku oblast i za svaku tematsku celinu, odnosno da vrši evaluaciju rada svakog predavača.

Kao lideri u oblasti edukacije profesionalnih vozača I neko ko stalno teži unapređenju kvaliteta usluge I povećanju zadovoljstva korisnika, naši zaposleni su razvili platformu za “on line” učenje I testiranje polaznika.

U svim našim Centrima za obuku, polaznici ulazne I izlazne testove, kao I evaluacione upitnike rade elektronski.

Sve što je potrebno našim polaznicima, kako bi pristupili aplikaciji, jeste njihov pametni telefon. Uz saradnju sa našim predavačima tokom nastave, unošenjem par podataka, jednostavno se pristupa testovima i upitnicima.

“Svako ko prestane učiti je star, bilo da ima dvadeset ili osamdeset godina.” – rekao je Henri Ford

Mi se možemo pohvaliti kako i naši najstariji vozači, sa lakoćom i velikim interesovanjem, unapređuju svoje znanje koristeći modernu tehnologiju i savremene metode učenja.

Jedna od karakteristika aplikacije, na koju smo dobili najpozitivnije reakcije, jeste da onog trenutka kada se reši test, rezultati su odmah dostupni vozačima. Tako se otvara mogućnost za diskusiju sa predavačima, kako bi se rešile nedoumice i podigao nivo znanja.

Firmama koje sarađuju sa nama, dostupni su izveštaji o učinku njihovih polaznika tokom seminara unapređenja znanja, sa detaljnim podacima o odgovorima na pitanja.

Količina papira koja prati polaznika od momenta prijavljivanja na obuku do izlaska sa predavanja je smanjena za 10 listova.  Svi urađeni testovi i popunjeni upitnici se čuvaju u našoj elektronskoj bazi podataka, na osnovu čega se u našim Centrima rade analize i prati napredak i zadovoljstvo polaznika.

Imajući u vidu da je AMSS CMV društveno odgovorna kompanija, još jedan značajan doprinos naše internet platforme ogleda se u ekološkom faktoru i uticaju na životnu sredinu. Na mesečnom nivou je smanjena potrošnja papira za neverovatnih 20000 listova!

TEST KAO DVOSMERNA KOMUNIKACIJA SA PROFESIONALNIM VOZAČIMA

Kako je jedan od ciljeva našeg centra konstantno usavršavanje, kako vozača, tako i nas kao predavača, svaki naš polaznik ocenjuje naš rad.

Kratak upitnik o kvalitetu predavanja, prijatnosti prostora i celokupnog utiska boravka kod nas, garantuje konstantnu brigu o vozačima i radu na unapređenju njihovog boravka u našim Centrima za obuku.

Kao cilj za naredni period, postavili smo sebi zadatak, da omogućimo vozačima modul za učenje od kuće, kako bi u svakom trenutnku mogli raditi na obnavljanju i podizanju nivoa znanja.

AMSS CMV Centar za stručno usavršavanje i razvoj već sprovodi aktivnosti na ovom polju i nadamo se da ćemo uskoro izaći sa tom novošću pred sve naše profesionalne vozače.