ZAŠTO JE 2022. godina KLJUČNA ZA OBNAVLJANJE KVALIFIKACIONE (CPC) KARTICE

U ovom tekstu ćemo Vam približiti pojam CPC sertifikata, Vaša prava, obaveze i dati odgovore na neka od najčešće postavljenih pitanja tokom našeg rada sa profesionalnim vozačima.

ŠTA JE CPC?

Sertifikat o stručnoj kompetentnosti ( „CPC“ – Certificate of Professional Competence) je dokument koji profesionalni vozač mora da poseduje na osnovu Zakona o bezbednosi saobraćaja na putevima. Izdaje se na neodređen vremenski period. Stiče se na osnovu priznate kvalifikacije ili pohađanjem obavezne početne obuke (osnovne obuke ili dodatne obuke).

ŠTA JE KVALIFIKACIONA KARTICA VOZAČA?

Kvalifikaciona kartica vozača je međunarodni dokument koji glasi na ime vozača i izdaje se na osnovu sertifikata o stručnoj kompetentnosti. Izdaje se sa rokom važenja od 5 godina i obnavlja se na osnovu stečenog periodičnog „CPC“-a, odnosno pohađanjem 5 obaveznih seminara.

ŠTA JE PERIODIČNI „CPC“ I ZAŠTO JE ON VAŽAN?

Periodični „CPC“ se sastoji iz 5 periodičnih obuka (seminara), koje je profesionalni vozač u obavezi da pohađa nakon sticanja početnog „CPC“-a, odnosno u roku od 5 godina, od dana kada je izvadio kvalifikacionu karticu vozača, do dana kada prestaje njeno važenje.

Profesionalni vozač koji ne ispuni obavzu pohađanja 5 periodičnih seminara, neće moći da obnovi kvalifikacionu karticu vozača, a samim tim ni da obavlja poslove profesionalnog vozača!

Godina

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

CPC

Imajući u vidu da je najveći broj vozača kvalifikacionu karticu preuzeo 2019. godine, dolazimo do zaključka da svi oni koji nisu pohađali nijedan seminar do sada, ove godine MORAJU započeti svoj ciklus obuka za sticanje periodičnog „CPC“-a kako bi stekli uslov za obnavljanje kartice.

Podsećamo vas da Zakon dozvoljava pohađanje NAJVIŠE DVA seminara u toku JEDNE kalendarske godine!

Poučeni našim iskustvom iz prethodnih godina, vozačima savetujemo da na vreme krenu u ispunjavanje svojih obaveza i da ne čekaju poslednji trenutak u godini. Preko 170 000 vlasnika kartica ima u Republici Srbiji, a veliki broj njih pohađa ove godine svoj drugi i treći seminar.

Letnji meseci su najbolji za ispunjavanje obaveze prisustvovanja seminarima, a takođe izbegavate potencijalne probleme sa nedostatkom slobodnih mesta i termina.

U svim Centrima za obuku profesionalnih vozača, periodični seminari se održavaju svake nedelje, te vam pružamo mogućnost da u svakom trenutku ispunite svoje obaveze.

Naši Centri se nalaze na sledećim lokacijama:

-Beograd
Adresa: Železnička 89v, Surčin

-Čačak
Adresa: Bulevar Tanaska Rajića 3

-Novi Sad
Adresa: Cvećarska 4

-Paraćin
Adresa: Knjaza Miloša 2G

-Subotica
Adresa: Lošinjska 14

-Kikinda
Adresa: Miloša Velikog 24

-Velika Plana
Adresa: Miloša Velikoga 14

-Šabac
Adresa: Pocerska 88a

-Vranje
Adresa: Pariske Komune 1

POZOVITE NAS NA 011 7 987 000!