TIR konvencija

Početak TIR tranzitnog sistema zabeležen je nakon završetka Drugog svetskog rata i prvi sporazum prihvaćen je 1949. godine u malom broju evropskih zemalja. Zapažen uspeh prvog sporazuma razvio je nove pregovore o TIR konvenciji 1959. godine u Ženevi i već naredne godine počinje njena primena (1960). Pojavom novih vidova transporta – transport kontejnera (rečnim i pomorskim putem) doveo je do promena u TIR Konvenciji, koja je revidirana 1975. godine, a stupila na snagu tri godine kasnije 1978.

Međunarodna konvencija kojom je regulisan međunarodni drumski transport robe naziva se TIR Konvencija – Transport Internationaux Routiers.

TIR tranzitnim državama garantuje pokrivanje carina i poreza u slučaju zloupotrebe (krijumčarenja). Međunarodno udruženje prevoznika IRU sa sedištem u Ženevi jedino je ovlašteno za štampanje karneta TIR.

TIR Konvencija je dokazala da je jedan od vrlo efikasnih internacionalnih instrumenata koju je veliki broj zemalja prihvatio. Pokrivena je cela Evropa, Severna Afrika i deo Bliskog Istoka. Zemlje u Aziji su obaveštene o ovoj globalnoj Carinskoj celini i njihov interes pokazuje da će takođe pristupiti TIR Konvenciji u bliskoj budućnosti. Sjedinjene Američke Države, Kanada, Čile i Urugvaj u Južnoj Americi su već članovi TIR Konvencije.

Uspeh TIR-a se može odrediti i brojem TIR karneta koji su distribuirani i izdati svake godine. Dok je 1952. godine izdato nešto više od 3000 TIR karneta, ovaj broj se postepeno povećavao i 1960. godine dostigao brojku od 100 000, a 1970 godine je izdato 800 000 TIR karneta. Tokom sedamdesetih i osamdesetih godina, potražnja za TIR karnetima se kretala između 500 000 i 900 000.

Kao rezultat širenja Istočno-Zapadne trgovine u Evropi, od 1989. godine i veliko povećanje internacionalnog drumskog transporta broj izdatih TIR karneta je prešao jedan milion (1 000 000) u 1992. godini, a u 2006. godini oko 3.6 miliona, što znači da je dnevno u prometu oko 10 000 TIR transporta u više od 50 zemalja.

Broj ovlašćenih transportnih kompanija za izdavanje TIR karneta iznosi preko 40 000.

Kada se roba tradicionalno prevozila preko teritorije jedne ili više država, za taj međunarodni transport je svaka država primenjivala vlastite nacionalne procedure i kontrole. Te procedure su varirale od zemlje do zemlje i često uključivale kontrolu tereta na svakoj granici kako bi pokrivali eventualne troškove i poreze za rizik dok je roba u tranzitu kroz svaku državu. Takve mere su prouzrokovale visoke troškove, kašnjenja u isporuci i interferencije u međunarodnom transportu.

Svrha TIR sistema jeste ubrzavanje procesa carine i smanjenje vremenskih gubitaka, samim tim i troškova prevoza operatora.

Roba koja se prevozi u zapečaćenom drumskom vozilu, skupu vozila ili kontejneru, neće se pregledati u usputnim carinarnicama. U slučajevima postojanja sumnje, kako bi se sprečile zloupotrebe, carinski organi mogu mogu izvršiti pregled robe.

Podsećamo sve profesionalne vozače da u okviru periodičnih obuka za obnavljanje CPC sertifikata mogu slušati seminar na temu „dokumenta vozača, vozila, tereta i putnika“ u svim našim Centrima za obuku.

U okviru ovog seminara naši predavači detaljno obrađuju, između ostalih celina, Tir konvenciju, karnet i svojim iskustvima polaznicima približavaju funkcionisanje TIR sistema.

Prijavljivanje za seminar možete izvršiti pozivom našeg call centra na brojeve telefona 011 7 987 000 i 065 987 11 11 ili na našoj internet stranici https://cpc.rs/cpc-obuka/ .