Šta donosi kraj 2022. godine za profesionalne vozače i obnavljanje kvalifikacione (CPC) kartice ?

Ulaskom u poslednji kvartal 2022. godine zakoračili smo, na osnovu iskustava iz istih perioda prethodnih godina, u najaktivniji vremenski okvir za periodične obuke. Letnji meseci su za nama, odmori, ali i vreme kada transportna industrija ima i najveći broj aktivnosti, pogotovo u prevozu putnika.

Imajući u vidu da je najveći broj vozača kvalifikacionu karticu preuzeo 2019. godine, dolazimo do zaključka da svi oni koji nisu pohađali nijedan seminar do sada, ove godine MORAJU započeti svoj ciklus obuka za sticanje periodičnog „CPC“-a kako bi stekli uslov za obnavljanje kartice.

Podsećamo vas da Zakon dozvoljava pohađanje NAJVIŠE DVA seminara u toku JEDNE kalendarske godine!

Šta je CPC sertifikat?

Sertifikat o stručnoj kompetentnosti ( „CPC“ – Certificate of Professional Competence) je dokument koji profesionalni vozač mora da poseduje na osnovu Zakona o bezbednosi saobraćaja na putevima. Izdaje se na neodređen vremenski period. Stiče se na osnovu priznate kvalifikacije ili pohađanjem obavezne početne obuke (osnovne obuke ili dodatne obuke).

Šta je kvalifikaciona kartica vozača?

Kvalifikaciona kartica vozača je međunarodni dokument koji glasi na ime vozača i izdaje se na osnovu sertifikata o stručnoj kompetentnosti. Izdaje se sa rokom važenja od 5 godina i obnavlja se na osnovu stečenog periodičnog „CPC“-a, odnosno pohađanjem 5 obaveznih seminara.

Šta je periodični „cpc“ i zašto je on važan?

Periodični „CPC“ se sastoji iz 5 periodičnih obuka (seminara), koje je profesionalni vozač u obavezi da pohađa nakon sticanja početnog „CPC“-a, odnosno u roku od 5 godina, od dana kada je izvadio kvalifikacionu karticu vozača, do dana kada prestaje njeno važenje.

Profesionalni vozač koji ne ispuni obavezu pohađanja 5 periodičnih seminara neće steći uslov da obnovi kvalifikacionu karticu vozača, a samim tim ni da obavlja poslove profesionalnog vozača!

Godina

      2020.

     2021.

     2022.

     2023.

    2024.

CPC

       ✅

      ✅

       ✅

       ✅

      ✅

AMSS Centar za motorna vozila apeluje na sve profesionalne vozače koji nisu prisustvovali nijednom seminaru do sada, kao i na sve profesionalce koji dolaze na drugi ili treći seminar, da na vreme planiraju i pohađaju seminare, pre samog kraja godine kako ne bi dolazili u problem sa dostupnim terminima i nedostatkom slobodnih mesta.

Ove godine pored svih onih koji su u prethodnim godinama slušali seminare, očekuje se i veliki priliv profesionalaca koji će doći na svoj prvi i drugi seminar, te postoji realna šansa da će kapaciteti u jednom trenutku biti preopterećeni i neće postojati mogućnost širokog izbora dostupnih termina.

Takođe, podsećamo sve profesionalne vozače da naši akcijski paketi još uvek važe, da mogu iskoristiti mogućnost za pohađanje seminara pod povoljnijim uslovima.

Sve informacije o obukama i terminima možete dobiti pozivom našeg call centra na brojeve telefona 011 7 987 000 i 065 987 11 11!