Nova cena periodičnih obuka za profesionalne vozače!

Obaveštavamo Vas da će od 01.10.2022. godine u svim Centrima za obuku profesionalnih vozača AMSS Centra za motorna vozila doći do povećanja osnovne cene periodične obuke, koja trenutno vredi 9.000 dinara.

Periodični „CPC“ se sastoji iz 5 periodičnih obuka (seminara), koje je profesionalni vozač u obavezi da pohađa nakon sticanja početnog „CPC“-a, odnosno u roku od 5 godina, od dana kada je izvadio kvalifikacionu karticu vozača, do dana kada prestaje njeno važenje.

                Profesionalni vozač koji ne ispuni obavzu pohađanja 5 periodičnih seminara, neće moći da obnovi kvalifikacionu karticu vozača, a samim tim ni da obavlja poslove profesionalnog vozača!

S obzirom da je Pravilnikom o uslovima i načinu sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača dozvoljeno najviše DVA sminara u toku kalendarske godine, svi profesionalni vozači koji nisu pohađali nijedan seminar do sada, a preuzeli su kartice 2019. godine, ove godine moraju započeti svoj ciklus obuka za sticanje periodičnog „CPC“-a kako bi stekli uslov za obnavljanje kartice.

Firme koje imaju potpisane ugovore o poslovnoj saradnji ili o pružanju usluga biće izuzete od povećanja cene, odnosno za njih važi cena iz ugovora.

Takođe, podsećamo naše partnere da obrate pažnju na dinamiku slanja vozača na obuke i da ispune svoje obaveze iz ugovora na vreme.

Sve informacije o obukama i terminima možete dobiti pozivom našeg call centra na brojeve telefona 011 7 987 000 i 065 987 11 11!