Radno vreme posade vozača i upotreba tahografa

Profesionalni vozač je vozač čije je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, i to kada upravlja vozilom, odnosno skupom vozila kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E i koji za obavljanje svog posla mora imati stečenu početnu kvalifikaciju odnosno periodičnu obuku. Cilj periodične obuke je da se profesionalni vozači redovno informišu o izmenama propisa u nacionalnom i međunarodnom transportu, kako bi ih mogli primeniti u svom svakodnevnom radu, kao i da redovno stiču nova i osveže postojeća znanja i veštine.
Obavezne periodične obuke profesionalnih vozača se sprovode kao jednodnevni seminari unapređenja znanja. Seminar koji je posebno interesantan i za transportna preduzeća i za same vozače je „Radno vreme posade vozila i upotreba tahografa“.

Ova tema obrađuje osnovne pojmove koji se odnose na radno vreme vozača u transportu, njihove odmore i pauze, osnovne zakonske pojmove vezane za ovu oblast, karakteristike i specifičnosti analognih i digitalnih tahografa, kao i pravilno postupanje prilikom upotrebe tahografa. U okviru ovog seminara vozači rešavaju ulazne i izlazne testove u cilju poboljšanja i proširenja znanja.

Kao ključni efekat ove teme nameće se povećanje nivoa bezbednosti u saobraćaju. Profesionalni vozač treba da bude primer ostalim vozačima u pogledu bezbednog upravljanja vozilom i da im svojim odnosom i odgovornošću ukaže na pravilno ponašanje u saobraćaju.

Predavanje je sadržajem i formom prilagođeno da na direktan i jednostavan način pruži odgovore na najčešća pitanja i nejasnoće koje nastaju u praktičnom radu profesionalnih vozača, a odnose se na radno vremeposade vozača i upotrebu tahografa. Seminar je pripremljen u skladu sa iskustvima u realizaciji obuka vozača uz uvažavanje trenutnih zakonskih i tehničkih uslova rada profesionalnih vozača.
Svi naši predavači poseduju znanja i veštine, a posebno praktična iskustva koja uspešno prenose na polaznike i time doprinose da nakon odslušanog seminara dominira zadovoljstvo zbog naučenih pojmova i rešenih nedoumica među njima.

U okviru predavanja obrađuju se sledeće oblasti:

⦁ Osnovni zakonski okvir rada vozača,
⦁ Aktivnosti u radu vozača u skladu sa zakonskim ograničenjima,
⦁ Osnovni zakonski pojmovi neophodni za pravilno korišćenje vremena upravljanja vozilom, pauza i odmora,
⦁ Pravilna upotreba analognog i digitalnog tahografa,
⦁ Najčešće nedoumice i pitanja iz prakse i
⦁ Praktični primeri i zadaci za vežbu.

Koliko je ova tema značajna za vozače, možete videti na slici ispod, gde su prikazani novčani iznosi kazni, za neke od najčešćih prekršaja.