Pokazivači pravca

Značajan procenat od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda, koje se dešavaju u samom gradskom jezgru, posledica su propusta vozača koji se ogledaju u činjenici da se vozači nisu pridržavali propisa i da nisu blagovremeno obavestili druge učesnike u saobraćaju o svojoj nameri, uključivanjem pokazivača pravca.

Vozač vozila ukoliko želi da uradi neku radnju u saobraćaju, dužan je da izvrši proveru i time ustanovi da li može na bezbedan način po sebe i druge učesnike u saobraćaju tu radnju i da izvrši. Nakon izvršene provere, vozač je dužan da najavi svoju radnju uključivanjem odgovarajućeg pokazivača pravca.

Nije zanemarljiv ni podatak da se jedan broj saobraćajnih  nezgoda sa najtežim posledicama događa i na magistralnim putevima, gde je pored drugih propusta vozača, kao jedan od razloga nastanka saobraćajnih nezgoda i nepravovremeno obaveštavanje uključivanjem pokazivača pravca drugih učesnika u saobraćaju o nameri za preduzimanje željene radnje, a ovo posebno prilikom preticanja ili obilaženja, odnosno uključivanja ili isključivanja iz saobraćaja.

Zakonske odredbe

Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, propisane su obaveze I kaznene odredbe koje se odnose na pokazivače pravca i to:

Član 32

Vozač mora da upravlja vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne gubi upravljivost, pri čemu svi točkovi vozila, u normalnim uslovima eksploatacije, moraju biti u kontaktu sa podlogom.

Vozač ne sme naglo da menja način vožnje, osim u slučaju izbegavanja neposredne opasnosti.

Vozač ne sme da započne bilo koju radnju vozilom u saobraćaju na putu (uključivanje u saobraćaj, promenu saobraćajne trake, prestrojavanje, skretanje, polukružno okretanje, obilaženje, preticanje, vožnja unazad, isključenje iz saobraćaja, zaustavljanje, parkiranje i dr.) pre nego što se uveri da radnju može da izvrši na bezbedan i propisan način.

Vozač je dužan da druge učesnike u saobraćaju jasno i blagovremeno obavesti o nameri da izvrši radnju iz stava 3. ovog člana dajući propisani znak pokazivačima pravca, a ako oni ne postoje, odgovarajući znak rukom. Vozač mora davati propisani znak za sve vreme vršenja radnje vozilom, a po izvršenoj radnji mora prestati sa davanjem tog znaka.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koji postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

člana 32. st. 2-4,

Član 61

Vozač vozila je dužan da na javnom putu uključi sve pokazivače pravca na vozilu, ukoliko je propisana obaveza postojanja takvog uređaja za to vozilo:

1) za vreme ulaska ili izlaska putnika,

2) ako upozorava druge učesnike na opasnost u saobraćaju,

3) u uslovima izrazito smanjene vidljivosti (gusta magla, dim i sl.),

4) ako je poslednji u koloni vozila koja se zaustavila na putu izvan naselja, osim ako je kolona zaustavljena zbog postupanja po saobraćajnom znaku ili pravilu saobraćaja,

5) ako se kreće unazad,

6) ako se zaustavi na kolovozu, osim prilikom parkiranja na obeleženom parkingu, odnosno zbog postupanja po saobraćajnom znaku ili pravilu saobraćaja.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 20.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

člana 61. stav 1. tačka 3)

Vozač vozila koji namerava da izvrši skretanje u levo na raskrsnici, pre otpočinjanja radnje treba da se uveri da li može na bezbedan način po sebe i druge učesnike u saobraćaju to i da uradi.

 

 

Provere koje vozač mora da izvrši su sledeće:

  1. pogleda unutrašnje ogledalo – (proverava situaciju iza svog vozila)
  2. pogleda u bočno ogledalo – (provera situacije pored vozila)
  3. pogleda okretom glave preko ramena – (provera situacije u tzv.’’mrtvom uglu’’)

Najava uključivanjem pokazivača pravca

Najavu je vozač dužan da izvrši blagovremeno, odnosno da uključi odgovarajući pokazivač pravca na udaljenosti od 50-80 metara ili na dovoljnoj udaljenosti. U gradskoj vožnji, ukoliko nema smetnji, vozač uključuje pokazivač pravca na udaljenosti od najmanje 50m.
Bandera pored puta može da posluži kao orijentir kada treba uključiti pokazivač pravca, imajući u vidu da je razmak izmedju bandera oko 40m.

Pravilo je da sve što se brže krećemo moramo ranije da damo pokazivač pravca.

Primer:

Vozač vozila se kreće auto-putem propisanom brzinom, ako bi uključio pokazivač pravca na udaljenosti od 50-80 m, pokazivač bi jako kratko bio uključen, jer od momenta najave pa do izvršenja same radnje prošlo bi oko 2 sekunde, pa postoji opasnost da drugi vozači ne uoče ili ne shvate na vreme koja je namera vozača.

U ovakvoj prilici vozač je dužan da pokazivač pravca uključuje mnogo ranije, na udaljenosti od 250-300 m, da pokazivač pravca bude uključen 4 do 5 sekundi, kako bi ostali učesnici u saobraćaju uočili i shvatili njegovu nameru.

AMSS CMV Centar za obuku profesionalnih vozača, apeluje na sve učesnike u drumskom saobraćaju da svi zajedno doprinesemo većoj bezbednosti saobraćaja!

Čuvajte život!Poštujte propise!Vozite bezbedno!