Unapređujemo svoja znanja, podižemo kvalitet usluge!

AMSS Centar za motorna vozila u saradnji sa Filozofskim fakultetom, katedrom za andragogiju, organizovao je 19. i 20.05.2022. godine seminare unapredjenja znanja za predavače za CPC.

Na ovaj način AMSS Centar za motorna vozila, koji je ujedno i javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih – JPOA, omogućio je predavačima da dodatno unaprede znanja i veštine, kako bi na što kvalitetniji način preneli neophodna znanja profesionalnim vozačima.

Način izvođenja nastave, komunikacija sa polaznicima, nastavna sredstva, samo su neke od celina koje su naši predavači obradili na ovim seminarima.

Predstavnci AMSS Centra za motorna vozila i katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta dogovorili su dugoročnu saradnju na stalnom unapredjenju znanja i veština predavača CPC-a, kako bi i u narednom periodu AMSS Centar za motorna vozila zadržao lidersku poziciju u pogledu kvaliteta nastave i tržišnog učešća.