REFERENCE

Od svog osnivanja 2016. godine Centar za stručno usavršavanje i razvoj realizovao je veliki broj projekata iz oblasti bezbednosti saobraćaja, stručnih seminara, obuka i treninga. Upravo ova iskustva, koja i dalje širimo omogućavaju nam da sa sigurnošću gledamo u budućnost.

Najznačajnija iskustva koja smo ostvarili uspešnim radom i velikim zalaganjem stručnog kadra su:

✔ Realizacija teorijskih obuka za preko 7000 polaznika,

✔ Realizacija praktičnih obuka za preko 200 polaznika,

✔ Izrada preko 15 priručnika za realizaciju obuka,

✔ Realizacija projekata podrške uspostavljanju sistema Sertifikacije profesionalnih vozača,

✔ Izrada nastavnih planova i programa za profesionalne vozače,

✔ Izrada nastavnih planova i programa za zaposlene u oblasti bezbednosti saobraćaja i transporta,

✔ Uspostavljanje metodologije praćenja radnog vremena vozača i posade i primena na preko 400 vozača,

✔ Uspostavljanje metodologije za benčmarking bezbednosti saobraćaja u transportnim preduzećima i realizacija u preko 80 transportnih preduzeća,

✔ Dizajn i izrada simulatora digitalnog i analognog tahografa za potrebe realizacije naših treninga i obuka,

✔ Realizacija treninga za vozače B kategorije – kombija i teretnih vozila, preko 50 vozača,

✔ Realizacija programa eko i defanzivne vožnje kroz teorijsku i praktičnu obuku, i

✔ Rad na poslovima izdavanja CPC kartica za profesionalne vozače.