OBJEKAT

Centar u Vranju je naš deveti po redu Centar za obuku profesionalnih vozača. Nalazi se na pristupačnoj lokaciji u centralnom delu bulevara i u blizini gradske bolnice i stadiona.

Objekat kojim Centar raspolaže je savremen i prostran. U Centru se jednovremeno može sprovoditi obuka za početni i periodični CPC za 30 kandidata u jednoj učionici.

U sklopu centra se nalazi i parking za putnička vozila koji je namenjen polaznicima obuka.

POLIGON

Centar raspolaže poligonom za realizaciju praktičnih obuka na svim kategorijama vozila. Podloga poligona je od savremenog kolovoznog zastora, prilaz samom poligonu je odgovarajući i omogućava bezbedno izvođenje praktične nastave.

OPREMA

Centar za stručno usavršavanje i razvoj raspolaže savremenom opremom i nastavnim sredstvima koja omogućavaju polaznicima obuke interesantnu nastavu uz demonstraciju i praktičnu primenu opreme koju koriste u praksi.

U osnovnu opremu u svim učionicama spadaju: bela tabla, HD projektor, flip chart, platno, pokazivači, udobne stolice sa preklopom.

Takođe, Centar raspolaže i sa simulatorima analognog i digitalnog tahografa, koji omogućavaju potpun praktičan rad na tahografima.

Za realizaciju praktičnih obuka Centar na raspolaganju ima vozila svih kategorija, namenjenih za obuku profesionalnih vozača. U zavisnosti od koncepta obuke i potreba polaznika angažuju se vozila odgovarajuće kategorije i tipa.

Centar za stručno usavršavanje i razvoj se nalazi u Vranju, na adresi Pariske Komune 1. Telefon: 065/987-19-97