OBJEKAT

Centar u Novom Sadu jedan je od tri naša centra na teritoriji AP Vojvodine. Nalazi se u blizini Instituta za javno zdravlje Vojvodine, u sklopu privredne akademije i raspolaže velikom salom anfiteatra ovog fakulteta, kapaciteta 46 polaznika.

Centru je na osnovu rešenja – dozvole za rad izdate od strane Agencije za bezbednost saobraćaja 05. oktobra 2020. godine, dozvoljen rad kao Centaru za obuku profesionalnih vozača za početni i periodični CPC. Centar je dobio licencu za rad za obuku za prevoz i tereta i putnika. Ovim je potvrđeno da Centar zadovoljava sve uslove definisane Pravilnikom o uslovima koje mora da ispunjava pravno lice koje vrši profesionalno osposobljavanje vozača.

POLIGON

Centar raspolaže poligonom za realizaciju praktičnih obuka na svim kategorijama vozila (C1,C,CE,D1,D i DE).

Poligon je opremljen pratećom opremom za izvođenje svih poligonskih radnji, pri čemu na poligonu jednovremeno, nesmetano mogu raditi različita vozila.

Poligon je opremljen i pratećim prostorijama i opremom za pripremu polaznika obuke, kao i za odmor tokom pauzi.

OPREMA

Centar za stručno usavršavanje i razvoj raspolaže savremenom opremom i nastavnim sredstvima koja omogućavaju polaznicima obuke interesantnu nastavu uz demonstraciju i praktičnu primenu opreme koju koriste u praksi.

U osnovnu opremu u svim učionicama spadaju: bela tabla, HD projektor, flip chart, platno, pokazivači, klupe i stolice.

Takođe, Centar raspolaže i sa simulatorima analognog i digitalnog tahografa, koji omogućavaju potpun praktičan rad na tahografima.

Za realizaciju praktičnih obuka Centar na raspolaganju ima preko 30 vozila svih kategorija, namenjenih za obuku profesionalnih vozača, ali i vozača specifičnih vozila B kategorije – terenska i laka teretna vozila. U zavisnosti od koncepta obuke i potreba polaznika angažuju se vozila odgovarajuće kategorije i tipa, uz moguće dodavanje priključnih vozila – prikolica.

Centar u Novom sadu se nalazi na adresi Cvećarska 4.Telefon: 065/987-73-15