OBJEKAT

Centar u Paraćinu je jedan od dva naša objekta na teritoriji Centralne Srbije. Nalazi se na pristupačnoj lokaciji u blizini Auto-puta, na samom ulazu u Paraćin.

Objekat kojim Centar raspolaže je savremen, prostran i nov. U Centru se jednovremeno može sprovoditi obuka za početni i periodični CPC za 92 kandidata.

POLIGON

U sklopu centra se nalazi i parking za 40 putničkih vozila koji je namenjen polaznicima obuka.

Centar raspolaže poligonom za realizaciju praktičnih obuka na svim kategorijama vozila (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D i DE), gde se polaznici mogu praktično obučavati na najvišoj kategoriji vozila za koju su položili.

OPREMA

Centar za stručno usavršavanje i razvoj raspolaže savremenom opremom i nastavnim sredstvima koja omogućavaju polaznicima obuke interesantnu nastavu uz demonstraciju i praktičnu primenu opreme koju koriste u praksi.

U osnovnu opremu u svim učionicama spadaju: bela tabla, HD projektor, flip chart, platno, pokazivači, udobne stolice sa preklopom.

Takođe, Centar raspolaže i sa simulatorima analognog i digitalnog tahografa, koji omogućavaju potpun praktičan rad na tahografima.

Za realizaciju praktičnih obuka Centar na raspolaganju ima preko 30 vozila svih kategorija, namenjenih za obuku profesionalnih vozača. U zavisnosti od koncepta obuke i potreba polaznika angažuju se vozila odgovarajuće kategorije i tipa, uz moguće dodavanje priključnih vozila – prikolica.

Centar za stručno usavršavanje i razvoj se nalazi u Paraćinu, na adresi Knjaza Miloša 2G. Telefon: 065/987-73-16