OBJEKAT

Centar u Velikoj Plani je naš šesti po redu Centar za obuku profesionalnih vozača . Nalazi se na pristupačnoj lokaciji, na samom ulasku u Veliku Planu.

Objekat kojim Centar raspolaže je savremen i prostran. U Centru se jednovremeno može sprovoditi obuka za početni i periodični CPC za 46 kandidata u dve učionice kapaciteta 30 I 16 mesta. U sklopu centra se nalazi i parking za putnička vozila koji je namenjen polaznicima obuka.

POLIGON

Centar raspolaže poligonom za realizaciju praktičnih obuka na svim kategorijama vozila. Podloga poligona je od savremenog kolovoznog zastora , prilaz samom poligonu je odgovarajući I omogućava bezbedno izvođenje praktične nastave.

Poligon je opremljen pratećom opremom za izvođenje svih poligonskih radnji, pri čemu na poligonu jednovremeno, nesmetano mogu raditi različita vozila. Poligon je opremljen i pratećim prostorijama i opremom za pripremu polaznika obuke, kao i za odmor tokom pauzi.

OPREMA

Centar za stručno usavršavanje i razvoj raspolaže savremenom opremom i nastavnim sredstvima koja omogućavaju polaznicima obuke interesantnu nastavu uz demonstraciju i praktičnu primenu opreme koju koriste u praksi.

 

U osnovnu opremu u svim učionicama spadaju: bela tabla, HD projektor, flip chart, platno, pokazivači, udobne stolice sa preklopom.

 

Takođe, Centar raspolaže i sa simulatorima analognog i digitalnog tahografa, koji omogućavaju potpun praktičan rad na tahografima.

Za realizaciju praktičnih obuka Centar na raspolaganju ima vozila svih kategorija, namenjenih za obuku profesionalnih vozača. U zavisnosti od koncepta obuke i potreba polaznika angažuju se vozila odgovarajuće kategorije i tipa.

Centar za stručno usavršavanje i razvoj se nalazi u Velikoj Plani, na adresi Miloša Velikog 14. Telefon: 065/987-18-59