OBJEKAT

Centar u Šapcu je naš najmlađi Centar za obuku profesionalnih vozača. Nalazi se na pristupačnoj lokaciji u blizini obilaznice oko samog grada. 
Objekat kojim Centar raspolaže je savremen, prostran i nov. U Centru se jednovremeno može sprovoditi obuka za početni i periodični CPC za 60 kandidata u dve učionice kapaciteta do 30 polaznika.

POLIGON

U sklopu centra se nalazi i parking za 40 putničkih vozila koji je namenjen polaznicima obuka. Centar raspolaže poligonom za realizaciju praktičnih obuka na svim kategorijama vozila. 
 
Centar raspolaže poligonom za realizaciju praktičnih obuka na svim kategorijama vozila (C1,C,CE,D1,D i DE). Poligon je opremljen pratećom opremom za izvođenje svih poligonskih radnji, pri čemu na poligonu jednovremeno, nesmetano mogu raditi različita vozila. Poligon je opremljen i pratećim prostorijama i opremom za pripremu polaznika obuke, kao i za odmor tokom pauzi.

OPREMA

Centar za stručno usavršavanje i razvoj raspolaže savremenom opremom i nastavnim sredstvima koja 
omogućavaju polaznicima obuke interesantnu nastavu uz demonstraciju i praktičnu primenu opreme 
koju koriste u praksi. 
 
U osnovnu opremu u svim učionicama spadaju: bela tabla, HD projektor, flip chart, platno, pokazivači, 
udobne stolice sa preklopom. 
 
Takođe, Centar raspolaže i sa simulatorima analognog i digitalnog tahografa, koji omogućavaju potpun 
praktičan rad na tahografima. 

Za realizaciju praktičnih obuka Centar na raspolaganju ima vozila svih kategorija, namenjenih za obukuprofesionalnih vozača. U zavisnosti od koncepta obuke i potreba polaznika angažuju se vozilaodgovarajuće kategorije i tipa.

Centar za stručno usavršavanje i razvoj se nalazi u Šapcu, na adresi Pocerska 88a. Telefon: 065/987-18-58