OBJEKAT

Svi savremeni koncepti praktičnih, teorijskih obuka i treninga zahtevaju realizaciju u prostoru koji svojom opremom, komforom i lokacijom pruža podršku u realizaciji i maksimalni efekat vremena koje polaznik provede na obuci.

Objekat kojim Centar raspolaže je savremen, prostran i nov sa velikim prostorijama za rad u prijatnom ambijentu u svako doba godine. Na raspolaganju Centra su 3 moderno opremljene učionice ukupnog kapaciteta 78 polaznika. Dve učionice kapaciteta za 30 polaznika i jedna za 18. Ovakvim konceptom omogućena je nesmetana jednovremena realizacija tri različite obuke u objektu.

POLIGON

U neposrednoj blizini objekta nalazi se i parking za putničkih vozila namenjen polaznicima obuka koje se realizuju u prostorijama Centra.

Centar raspolaže poligonom za realizaciju praktičnih obuka na svim kategorijama vozila (C1,C,CE,D1,D i DE). Poligon je opremljen pratećom opremom za izvođenje svih poligonskih radnji, pri čemu na poligonu jednovremeno, nesmetano mogu raditi različita vozila. Poligon je opremljen i pratećim prostorijama i opremom za pripremu polaznika obuke, kao i za odmor tokom pauzi.

OPREMA

Sekor za stručno usavršavanje, razvoj i bezbednost saobraćaja raspolaže savremenom opremom i nastavnim sredstvima koja omogućavaju polaznicima obuke interesantnu nastavu uz demonstraciju i praktičnu primenu opreme koju koriste u praksi.

U osnovnu opremu u svim učionicama spadaju: bela tabla, HD projektor, flip chart, platno, pokazivači, udobne stolice sa preklopom.

Takođe, Centar raspolaže i sa simulatorima analognog i digitalnog tahografa, koji omogućavaju potpun praktičan rad na tahografima.

Za realizaciju praktičnih obuka Centar na raspolaganju ima vozila svih kategorija, namenjenih za obuku profesionalnih vozača, ali i vozača specifičnih vozila B kategorije – terenska i laka teretna vozila. U zavisnosti od koncepta obuke i potreba polaznika angažuju se vozila odgovarajuće kategorije i tipa, uz moguće dodavanje priključnih vozila – prikolica.

Centar se nalazi u Novom Pazaru, na adresi Save Kovačevića 46a. Telefon:  065/987-19-92