Centar za stručno usavršavanje i razvoj

Centar za stručno usavršavanje i razvoj je deo CMV–a, čija je delatnost usmerena na obuke i treninge kadrova koji rade u oblasti saobraćaja, sa posebnim aspektima na transport i bezbednost saobraćaja. U Centru se realizuje veliki broj praktičnih i teorijskih obuka, kroz moderne nastavne planove uz primenu savremenih nastavnih sredstava. Trenutno, najveći broj aktivnosti usmeren je na treninge i obuke namenjene kadrovima zaposlenim u transportnim preduzećima, profesionalnim vozačima i licima koji u okviru svog posla upravljaju vozilima B kategorije (putnički automobili, laka teretna vozila do 3,5t  i terenska vozila).

Dozvole za rad

Centru je na osnovu rešenja – dozvole za rad izdate od strane Agencije za bezbednost saobraćaja u aprilu 2020. godine, dozvoljen rad kao Centaru za obuku profesionalnih vozača za početni i periodični CPC (prevoz putnika i prevoz tereta). Ovim je potvrđeno da Centar zadovoljava sve uslove definisane Pravilnikom o uslovima koje mora da ispunjava pravno lice koje vrši profesionalno osposobljavanje vozača.

Ovim rešenjem – dozvolom za rad, Centar za stručno usavršavanje i razvoj postao je prvi centar za profesionalno osposobljavanje vozača na teritoriji Republike Srbije.

Delatnost centra

Fokus rada Centra za stručno usavršavanje i razvoj usmeren je na unapređenje znanja i veština svih kadrova koji rade u oblasti saobraćaja. Analizom potreba, stalnim unapređivanjem i usmeravanjem ka svojim korisnicima formiraju se programi za obuke, prati njihov efekat i zadovoljstvo polaznika. Pored treninga i obuka u okviru Centra realizuju se i poslovi praćenja i unapređivanja sistema bezbednosti u transportnim preduzećima.

Poslovi Centra sistematizovani su prema korisnicima:

Stručni kadar

U samom Centru ta stručno usavršavanje i sertifikaciju stalno zaposleno 10 lica, pretežno mašinskih i saobraćajnih inženjera. Privilegija centara za stručno usavršavanje i razvoj je to što je deo AMSS –CMV i kao takav raspolaže stalnom podrškom svih ostalih zaposlenih  kadrova, preko 250 zaposlenih, od čega preko 120 inženjera, više doktora i magistara tehničkih nauka. Poseban doprinos stručnom i profesionalnom radu daju i eminentni stručnjaci koji kao spoljni saradnici i konsultanti učestvuju u radu Centra.

Osnova uspeha Centra je profesionalnost, uz iskustvo i stručnost svih zaposlenih u Centru (detaljnije o kadrovima).

Objekti, oprema i lokacija Centra

Objekti

Svi savremeni koncepti praktičnih, teorijskih obuka i treninga zahtevaju realizaciju u prostoru koji svojom opremom, komforom i lokacijom pruža podršku u realizaciji i maksimalni efekat vremena koje polaznik provede na obuci.

Objekat kojim Centar raspolaže je savremen, prostran i nov sa velikim prostorijama za rad u prijatnom ambijentu u svako doba godine. Na raspolaganju Centra su 3 moderno opremljene učionice ukupnog kapaciteta 76 polaznika. Ovakvim konceptom omogućena je nesmetana jednovremena realizacija tri različite obuke u objektu.

U neposrednoj blizini objekta nalazi se i parking za preko 30 putničkih vozila namenjen polaznicima obuka koje se realizuju u prostorijama Centra.

Centar raspolaže poligonom za realizaciju praktičnih obuka na svim kategorijama vozila (C1,C,CE,D1,D i DE). Poligon je opremljen pratećom opremom za izvođenje svih poligonskih radnji, pri čemu na poligonu jednovremeno, nesmetano mogu raditi različita vozila. Poligon je opremljen i pratećim prostorijama i opremom za pripremu polaznika obuke, kao i za odmor tokom pauzi.

Dodatnu mogućnost za realizaciju specifičnih obuka Centar ima kroz saradnju sa Ministarstvom odbrane Republike Srbije, sa kojim ima potpisan ugovor o poslovno tehničkoj saradnji i mogućnost da obuke realizuje na trening poligonu Beranovac, u blizini Kraljeva.

Oprema

Centar za stručno usavršavanje i razvoj raspolaže savremenom opremom i nastavnim sredstvima koja omogućavaju polaznicima obuke interesantnu nastavu uz demonstraciju i praktičnu primenu opreme koju koriste u praksi.

U osnovnu opremu u svim učionicama spadaju: bela tabla, HD projektor, flip chart, platno, pokazivači, udobne stolice sa preklopom.

Centar za stručno usavršavanje i sertifikaciju raspolaže sa dodatnom opremom, poput Drive on simulatora, Driver test station-a i Vienna test system trening simulatora.

Takođe, Centar raspolaže i sa 10 simulatora analognog i digitalnog tahografa, koji omogućavaju potpun praktičan rad na tahografima.

Za realizaciju praktičnih obuka Centar na raspolaganju ima preko 30 vozila svih kategorija, namenjenih za obuku profesionalnih vozača, ali i vozača specifičnih vozila B kategorije – terenska i laka teretna vozila. U zavisnosti od koncepta obuke i potreba polaznika angažuju se vozila odgovarajuće kategorije i tipa, uz moguće dodavanje priključnih vozila – prikolica.

Lokacija

Centar za stručno usavršavanje i razvoj trenutno se nalazi na jednoj lokaciji u Beogradu, dok je u procesu uspostavljanje Centara za obuku vozača u Subotici, Čačku, Kragujevcu, Novom Pazaru i Novom Sadu, dok dinamika zavisi od potrebe i zainteresovanosti polaznika obuka.