Centar za stručno usavršavanje i razvoj

Centar za stručno usavršavanje i razvoj je deo CMV–a, čija je delatnost usmerena na obuke i treninge kadrova koji rade u oblasti saobraćaja, sa posebnim aspektima na transport i bezbednost saobraćaja. U Centru se realizuje veliki broj praktičnih i teorijskih obuka, kroz moderne nastavne planove uz primenu savremenih nastavnih sredstava. Trenutno, najveći broj aktivnosti usmeren je na treninge i obuke namenjene kadrovima zaposlenim u transportnim preduzećima, profesionalnim vozačima i licima koji u okviru svog posla upravljaju vozilima B kategorije (putnički automobili, laka teretna vozila do 3,5t  i terenska vozila).

Dozvole za rad

Centru je na osnovu rešenja – dozvole za rad izdate od strane Agencije za bezbednost saobraćaja u aprilu 2020. godine, dozvoljen rad kao Centaru za obuku profesionalnih vozača za početni i periodični CPC (prevoz putnika i prevoz tereta). Ovim je potvrđeno da Centar zadovoljava sve uslove definisane Pravilnikom o uslovima koje mora da ispunjava pravno lice koje vrši profesionalno osposobljavanje vozača.

Ovim rešenjem – dozvolom za rad, Centar za stručno usavršavanje i razvoj postao je prvi centar za profesionalno osposobljavanje vozača na teritoriji Republike Srbije.

Delatnost centra

Fokus rada Centra za stručno usavršavanje i razvoj usmeren je na unapređenje znanja i veština svih kadrova koji rade u oblasti saobraćaja. Analizom potreba, stalnim unapređivanjem i usmeravanjem ka svojim korisnicima formiraju se programi za obuke, prati njihov efekat i zadovoljstvo polaznika. Pored treninga i obuka u okviru Centra realizuju se i poslovi praćenja i unapređivanja sistema bezbednosti u transportnim preduzećima.

Poslovi Centra sistematizovani su prema korisnicima:

Stručni kadar

U samom Centru za stručno usavršavanje i razvoj je stalno zaposleno 15 lica, pretežno mašinskih i saobraćajnih inženjera. Privilegija Centara za stručno usavršavanje i razvoj je to što je deo AMSS –CMV i kao takav raspolaže stalnom podrškom svih ostalih zaposlenih kadrova, preko 250 zaposlenih, od čega preko 120 inženjera, više doktora i magistara tehničkih nauka. Poseban doprinos stručnom i profesionalnom radu daju i eminentni stručnjaci koji kao spoljni saradnici i konsultanti učestvuju u radu Centra.

Osnova uspeha Centra je profesionalnost, uz iskustvo i stručnost svih zaposlenih u Centru (detaljnije o kadrovima).

Centri