Niste sigurni koju temu ste slušali na seminaru? Proverite na našem sajtu!

Kako se bliži kraj godine, broj vozača koji dolazi na seminare je u velikom porastu. Najčešća dilema koju naši profesionalci imaju je koju temu trebaju da slušaju.

Prvi, drugi ili treći seminar? Koja tema? Bez brige, vrlo lako ćete proveriti koju temu ste slušali u našim Centrima.

AMSS CMV Centar za stručno usavršavanje i razvoj omogućio je svojim polaznicima da preko naše internet stranice provere na kom seminaru su prisustvovali, koju temu su slušali, kako bi lakše planirali svoj sledeći seminar.

ŠTA JE KVALIFIKACIONA KARTICA VOZAČA?

Kvalifikaciona kartica vozača je međunarodni dokument koji glasi na ime vozača i izdaje se na osnovu sertifikata o stručnoj kompetentnosti sa rokom važenja od 5 godina i obnavlja se na osnovu stečenog periodičnog „CPC“-a, odnosno pohađanjem 5 obaveznih seminara.

Otvaranjem kartice na sajtu „PROVERA OBUKE“ i unosom broja CPC kartice, profesionalni vozač koji je bio na periodičnoj obuci u bilo kom našem Centru za obuku, dobija rezultat pretrage sa informacijom kog datuma, u kom Centru je prisustvovao obuci, kao i koja je bila tema obuke.

 

ŠTA JE PERIODIČNI „CPC“ I ZAŠTO JE ON VAŽAN?

Periodični „CPC“ se sastoji iz 5 periodičnih obuka (seminara), koje je profesionalni vozač u obavezi da pohađa nakon sticanja početnog „CPC“-a, odnosno u roku od 5 godina, od dana kada je izvadio kvalifikacionu karticu vozača, do dana kada prestaje njeno važenje.

NAPOMINJEMO DA OVA MOGUĆNOST PRETRAGE VAŽI SAMO ZA VOZAČE KOJI SU PRETHODNO BILI NA SEMINARU U NEKOM OD NAŠIH CENTARA ZA OBUKU.

Stranici za proveru prisustva na obukama možete pristupiti na sledećem linku.