Akcijski paketi za periodične obuke

Zbog velikog interesovanja, od 15.11.2022. godine, u svim Centrima za obuku profesionalnih vozača AMSS Centra za motorna vozila, ponovo su dostupni akcijski paketi za periodične obuke za obnavljanje kvalifikacione kartice vozača.

ŠTA JE KVALIFIKACIONA KARTICA VOZAČA?

Kvalifikaciona kartica vozača je međunarodni dokument koji glasi na ime vozača i izdaje se na osnovu sertifikata o stručnoj kompetentnosti sa rokom važenja od 5 godina i obnavlja se na osnovu stečenog periodičnog „CPC“-a, odnosno pohađanjem 5 obaveznih seminara.

Svim profesionalnim vozačima dostupni su akcijski paketi za dve, tri ili pet periodičnih obuka. Trenutna vrednost jedne periodične obuke iznosi 9.900,00 dinara sa PDV-om.

Akcijski paket za dve periodične obuke

Vrednost ovog akcijskog paketa iznosi 15.840,00 dinara sa uračunatim porezom, a iznos se plaća u celosti prilikom dolaska na prvu obuku (seminar).

Akcijski paket za tri periodične obuke

Vrednost akcijskog paketa za tri periodične obuke iznosi 23.400,00 dinara sa PDV-om. Prva rata se plaća prilikom dolaska na prvu obuku (seminar) u iznosu od 15.840,00 dinara, a druga prilikom dolaska na treću obuku (seminar) u iznosu od 7.560,00 dinara.

Akcijski paket za pet periodičnih obuka

 Vrednost akcijskog paketa za pet periodičnih obuka iznosi 38.550,00 dinara sa PDV-om. Prva rata se plaća prilikom dolaska na prvu obuku (seminar) u iznosu od 15.840,00 dinara, druga rata prilikom dolaska na treću obuku (seminar) u iznosu od 15.840,00 dinara, dok se treća rata plaća prilikom dolaska na petu obuku (seminar) u iznosu od 6.870,00 dinara.

NAPOMENE:

  • Akcijski paketi važe samo za fizička lica
  • Taksa Agencije za bezbednost saobraćaja od 2.500,00 dinara nije uračunata u cenu i plaća se prilikom dolaska na svaku obuku pojedinačno
  • Rate za pakete 3 i 5 su godišnje, imajući u vidu da je dozvoljeno prisustvo na najviše dva seminara u toku jedne kalendarske godine
  • Redosled tema nije bitan, odnosno prisustvujete samo obukama sa različitim temama
  • Profesionalni vozači koji su već prisustvovali obukama, ukoliko uzmu neki od većih paketa, slušaju obuke u sledećem periodu (sledećih 5 godina) za obnavljanje kartice

Za sve dodatne informacije oko akcijskih paketa, dostupnih termina i prijave na seminare pozovite naš call centar na 011 7 987 000 ili na 065 987 11 11.