BRZA I LAKA PROVERA PRISUSTVA NA SEMINARIMA

AMSS CMV Centar za stručno usavršavanje i razvoj omogućio je svojim polaznicima da preko naše internet stranice provere na kom seminaru su prisustvovali, koju temu su slušali, kako bi lakše planirali svoj sledeći seminar.

ŠTA JE KVALIFIKACIONA KARTICA VOZAČA?

Kvalifikaciona kartica vozača je međunarodni dokument koji glasi na ime vozača i izdaje se na osnovu sertifikata o stručnoj kompetentnosti sa rokom važenja od 5 godina i obnavlja se na osnovu stečenog periodičnog „CPC“-a, odnosno pohađanjem 5 obaveznih seminara.

 

 

Otvaranjem kartice na sajtu „PROVERA OBUKE“ i unosom broja CPC kartice, profesionalni vozač koji je bio na periodičnoj obuci u bilo kom našem Centru za obuku, dobija rezultat pretrage sa informacijom kog datuma, u kom Centru je prisustvovao obuci, kao i koja je bila tema obuke.

ŠTA JE PERIODIČNI „CPC“ I ZAŠTO JE ON VAŽAN?

Periodični „CPC“ se sastoji iz 5 periodičnih obuka (seminara), koje je profesionalni vozač u obavezi da pohađa nakon sticanja početnog „CPC“-a, odnosno u roku od 5 godina, od dana kada je izvadio kvalifikacionu karticu vozača, do dana kada prestaje njeno važenje.

Profesionalni vozač koji ne ispuni obavezu pohađanja 5 periodičnih seminara, neće moći da obnovi kvalifikacionu karticu vozača, a samim tim ni da obavlja poslove profesionalnog vozača!

Stranici za proveru obuke možete pristupiti na sledećem LINKU.