PROFESIONALNI VOZAČI

Centar za stručno usavršavanje i razvoj je svojim radom fokusiran na potrebe profesionalnih vozača u pogledu sticanja Zakonom obaveznuih setrtifikata, kao i pogledu dodatnih obuka. U okviru Centra zaposleni su sertifikovani predavači, sa višegodišnjim iskustvom, koji kroz teorijske obuke pružaju mogućnost svim zainteresovanima da unaprede i steknu nova znanja iz oblasti transporta u drumskom saobraćaju. Praktičnim obukama uz primenu savremenih sredstava i iskusne sertifikovane instruktore, profesionalni vozači imaju priliku da teorijske novitete primene u praksi, kao i da usavrše svoje veštine upravljanja vozilima za prevoz putnika ili tereta.

Biti profesionalni vozač znači i ostvariti niz zakonskih obaveza u pogledu početnih i periodičnih obuka, koje se takođe mogu pohađati u AMSS Centru za motorna vozila.

Ko je profesionalni vozač?

Definicija profesionalnog vozača data је Zakonom o bezbednosti saobraćaja.

Profesionalni vozačem se smatra lice čije je osnovno zanimanje upravljanje vozilom, odnosno skupom vozila kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E i koji za obavljanje svog posla mora imati stečenu početnu kvalifikaciju (početni CPC), odnosno periodičnu obuku (periodični CPC).

Profesionalnim vozačem se ne smatra vozač koji upravlja posebnim kategorijama vozila:

 • vojnim, vatrogasnim ili vozilima policije,
 • vozilima čija konstruktivna brzina ne prelazi 45 km/h,
 • vozilima koja se koriste u vanrednim situacijama ili akcijama spašavanja,
 • vozilima čije se karakteristike ispituju na putu u cilju tehničkog razvoja, popravke ili održavanja, kao i novih ili prepravljenih vozila koja još nisu puštena u saobraćaj,
 • vozilima koja se koriste za osposobljavanje kandidata za vozače ili za obuku za sticanje početne kvalifikacije, odnosno periodične obuke,
 • vozilima čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 7,5 t, odnosno koja osim sedišta za vozača imaju više od 8, a najviše 16 sedišta i čija najveća dužina ne prelazi 8 m, kad obavlja prevoz za sopstvene potrebe i
 • vozilima koja prevoze materijal ili opremu koju vozač koristi u svrhu obavljanja njegovog osnovnog zanimanja, pod uslovom da upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje vozača.

Najznačajniji pravni akti kojima je regulisana oblast rada profesionalnih vozača su:

 • Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, pre svega članovima 203. i 204.,
 • Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima,
 • Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju,
 • Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju,
 • Pravilnik o uslovima i načinu sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača i
 • Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava pravno lice koje vrši profesionalno osposobljavanje vozača.

Ove pravne akte možete pogledati klikom ovde