AMSS CMV u okviru Centra za stručno usavršavanje organizuje i niz obuka koje su namenjene vozačima B kategorije. Pod vozačima B kategorije podrazumevaju se svi oni koji upravljaju vozilima do 3,5 t. Obuke koje se organizuju za ovu kategoriju namenjene su:

 • Vozačima putničkih vozila koji žele da unaprede svoje znanje i veštine,
 • Vozačima početnicima koji upravljaju vozilom sa „probnom vozačkom dozvolom“ i žele da steknu dodatnu obuku nakon završene osnovne obuke u auto školi,
 • Vozačima kojima je upravljanje vozilom značajni deo posla koji obavljaju,
 • Vozačima koji u okviru svog posla upravljaju lakim teretnim vozilom i
 • Osobama sa invaliditetom koje žele da završe osnovnu obuku za vozača.

Obuke namenjene ovoj kategoriji vozača planom i programom su prilagođene specifičnim potrebama svake kategorije. Sve obuke se sastoje iz teorijskog i praktičnog dela, koji su povezani u celinu. Obuke sadrže obavezna ulazna i izlazna testiranja koja imaju za cilj da provere u kojoj meri su polaznici usvojili nova znanja i veštine.

Osnova koncepta i sadržaja obuka namenjenih vozačima B kategorije su modeli obuka koji su realizovani za profesionalne vozače, a koji su prilagođeni potrebama vozača koji upravljaju vozilima B kategorije.

Za potrebe vozača koji upravljaju vozilima B kategorije razvijeni su programi obuka za:

 • Eko vožnju
 • Bezbednu vožnju
 • Terensku vožnju – van savremenih puteva

Obuka za Eko vožnju

Obuka za Eko vožnju namenjena je vozačima vozila B kategorije koji poseduju iskustvo u upravljanju vozilom, koji imaju formiran svoj stil vožnje, a koji žele da unaprede svoje vozačke sposobnosti.

Obuka za eko vožnju obuhvata elemente vožnje kojima se utiče na smanjenje potrošnje goriva, troškova održavanja vozila (manje trošenje pneumatika, kočionih sistema, sl.), što značajno doprinosi smanjenju finansijskih troškova eksploatacije vozila.

Ova obuka je namenjena vozačima pojedinačnih vozila, ali i kompanijskim vozačima u firmama koje poseduju veliku flotu vozila. Primenom koncepta eko vožnje i korekcijom stila vožnje prema načelima eko vožnje moguće je ostvarenje značajnih ušteda pri eksploataciji vozila, kako u količini goriva, tako i u amortizaciji vozila.

Obuka za eko vožnju se sastoji iz uvodnog teorijskog dela na kojem se predstavlja koncept, mogućnosti i cilj eko vožnje, nakon čega sledi praktičan deo obuke. Svaki polaznik ove obuke prolazi definisane rute uz prisustvo instruktora. Instruktor sa polaznikom analizira stil vožnje vozača ukazuje mu na ono što treba da unapredi i daje mu smernice. Polaznik obuke ponovo  sa instruktorom prolazi definisanu rutu i primenjuje sugestije instruktora, instruktor je prisutan i nadgleda.

Na početku kao i na kraju obuke, polaznik rešava ulazni/izlazni test. Obuka se realizuje na definisanoj ruti u saobraćaju i na poligonu sa odgovarajućim elementima.

Ove obuke se realizuju u grupama veličine od 8 do 12 polaznika.

Nakon svake obuke AMSS CMV polaznicima izdaje Sertifikat o pohađanju obuke kojim se dokazuje da je polaznik u punom obimu i sadržaju pohađao obuku.

Obuka za bezbednu vožnju

Obuka za bezbednu vožnju namenjena je svim vozačima koji žele da unaprede veštine upravljanja vozilom i steknu nova znanja kako bi bili bezbedniji učesnici u saobraćaju. Koncept obuke se prilagođava se specifičnoj kategoriji vozača, vozačima početnicima odnosno iskusnim vozačima, vozačima lakih teretnih vozila i sl.

Ova obuka podrazumeva uvodni teorijski deo na kojem se predstavlja koncept, mogućnosti i cilj bezbedne  vožnje. U ovom delu polaznici treba da prepoznaju pojedinosti u svom stilu vožnje koji koje treba da unaprede kako bi bili bezbedniji. Na teorijskoj obuci predstavljaju se modeli bezbedne vožnje i vežbe koje će se realizovati na praktičnim obukama.

Svaki polaznik ove obuke prolazi definisane zadatke na poligonu u bezbednim uslovima uz prisustvo instruktora. Instruktor sa polaznikom analizira konkretne situacije i reakcije vozača, ukazuje mu na ono što treba da unapredi i daje mu smernice kako to da učini. Polaznik obuke prolazi samostalno kroz zadate elemente poligona uz nadzor instruktora.

Na početku kao i na kraju obuke, polaznik rešava ulazni/izlazni test. Tokom obuke polaznik upravlja vozilom i analizira specifične reakcije i situacije kroz primenu elemenata bezbedne vožnje.

Obuka za bezbednu vožnju često se realizuje u kompletu sa testiranjem psihomotoričkih osobina na simulatoru, test stanici. Na ovnovu rezultata ovih testova, pored brzina reakcije i motoričkih funkcija, utvrđuju se i sklonosti koje polaznik ima prema agresivnom ponašanju u saobraćaju.

Obuka se realizuje na posebno opremljenim poligonima u grupama veličine od 8 do 30 polaznika.

Nakon svake obuke AMSS CMV polaznicima izdaje Sertifikat o pohađanju obuke kojim se dokazuje da je polaznik u punom obimu i sadržaju pohađao obuku.

Obuka za terensku vožnju – van savremenih puteva

Mogućnosti terenskih vozila i njihova prohodnost zavise podjednako od tehničkih sposobnosti vozila i sposobnosti i znanja vozača. Nepravilna eksploatacija vozila u terenskim uslovima dovodi do čestih kvarova, što dovodi do većih troškova popravke i smanjenja prihoda zbog nemogućnosti korišćenja vozila. Unapređenjem znanja i veština vozača pruža se mogućnost za bolje iskorišćenje tehničkih osobina vozila, uz očuvanje vozila i bezbednosti vozača i putnika.

Obuka za Terensku vožnju – van savremenih puteva namenjena je vozačima pravih terenskih i SUV vozila u terenskim uslovima, van asfalta. Program i sadržaj ove obuke prilagođen je pojedincima koji žele da ovladaju veštinama vožnje terenskih vozila na nepristupačnim terenima.

Obuka je prilagođena i potrebama kompanija koje u okviru svojih poslova koriste terenska vozila na teško prohodnim i nepristupačnim terenima. Cilj obuke je da vozače osposobi da u svim uslovima vanterenske vožnje znaju da procene realne mogućnosti vozila i maksimalno ih iskoriste,  bez narušavanja bezbednosti vozača i putnika.

Obuka za Terensku vožnju – van savremenih puteva podrazumeva uvodni teorijski deo na kojem se predstavlja koncept i svi elementi koji će biti savlađivani i praktičnu obuku na poligonu. Teorijski deo obuke razmatra tehničke karakteristike vozila, konkretne marke i tipa, kao i dodatnu opremu koja se koristi pri vožnji u ovim uslovima.

Obuka se vrši na poligonu sa preprekama koji simuliraju uslove na ruralnom putu. Elementi obuke su: vožnja pod ekstremnim nagibima, vožnja u blatu, kroz vodu, po ekstremno neravnom terenu, izvlačenje vozila iz zaglavljivanja, upotreba pogona na 4 točka i dr. Svaki polaznik ove obuke prolazi definisane zadatke na poligonu u bezbednim uslovima uz prisustvo instruktora. Instruktor sa polaznikom analizira konkretne situacije i reakcije vozača, ukazuje mu na ono što treba da unapredi i daje mu smernice. Polaznik obuke prolazi samostalno kroz zadate elemente poligona uz nadzor instruktora. Na početku kao i na kraju obuke, polaznik rešava ulazni/izlazni test.

Prema zahtevu klijenta ova obuka može biti prilagođena potrebama grupe i organizovana kao tim bilding za kompanije. Obuku u tom slučaju prati i pojačani segment o bezbednosti u saobraćaju i niz zanimljivih vežbi. Obuka se organizuje u okolini Kraljeva, uz organizovan smeštaj u SPA centru.

Zato AMSS – CMV organizuje obuku za pravilnu eksploataciju terenskih vozila u putnim i vanputnim uslovima, kao i na terenskim stazama.

Osobe sa invaliditetom

Osobe sa invaliditetom svrstane su u posebnu, ranjivu kategoriju učesnika u saobraćaju. Osnovni koncept pristupačnosti i mobilnosti nalaže obaveznu mogućnost osobama sa invaliditetom da, ukoliko žele, iskoriste sve svoje mogućnosti kako bi postali vozači u saobraćaju. U Srbiji je Zakonom i Pravilnicima pružena mogućnost svim osobama sa invaliditetom da pristupe osnovnoj obuci za vozača, ukoliko zadovoljavaju minimum kriterijuma.

Centar za proveru vozačkih sposobnosti, koji obuhvata testiranje lica sa invaliditetom prvi je ove vrste u Srbiji i na Balkanu, koji je potpuno namenjen i opremljen za testiranje psihomotoričkih sposobnosti osoba sa invaliditetom u pogledu sposobnosti za bezbedno upravljanje vozilom.

U okviru ovog centra  licima sa invaliditetom omogućeno je da provere svoje vozačke sposobnosti, kako bi na osnovu dobijenih rezultata mogli pristupiti adaptaciji motornih vozila, kojima bi ova lica mogla bezbedno upravljati.

Osobama sa invaliditetom omogućeno je da besplatno:

 • izvrše proveru svojih sposobnosti,
 • izvrše izbor specijalnih komandi i 
 • dobiju smernice u vezi pravilne adaptacije vozila.

Testiranje osoba sa invaliditetom vrši se na sertifikovanim uređajima koji se primenjuju u Švedskoj pri radu sa osobama sa invaliditetom. Kompletan prostor i pristup prilagođen je osobama sa invliditetom.

Uspešnim radom i velikim zalaganjem stručnog kadra, uspeli smo da realizujemo veliki broj projekata i aktivnosti:

 • Uporedna analiza sistema i prakse poboljšanja mobilnosti osoba sa invaliditetom u Evropi sa preporukama unapređenja