Centar za stručno usavršavanje i razvoj je svojim radom fokusiran na potrebe profesionalnih vozača u pogledu sticanja Zakonom obaveznuih sertifikata, kao i pogledu dodatnih obuka. U okviru Centra zaposleni su sertifikovani predavači, sa višegodišnjim iskustvom, koji kroz teorijske obuke pružaju mogućnost svim zainteresovanima da unaprede i steknu nova znanja iz oblasti transporta u drumskom saobraćaju. Praktičnim obukama uz primenu savremenih sredstava i iskusne sertifikovane instruktore, profesionalni vozači imaju priliku da teorijske novitete primene u praksi, kao i da usavrše svoje veštine upravljanja vozilima za prevoz putnika ili tereta.

Biti profesionalni vozač znači i ostvariti niz zakonskih obaveza u pogledu početnih i periodičnih obuka, koje se takođe mogu pohađati u AMSS Centru za motorna vozila.

Ko je profesionalni vozač?

Definicija profesionalnog vozača data је Zakonom o bezbednosti saobraćaja.

Profesionalnim vozačem se smatra lice čije je osnovno zanimanje upravljanje vozilom, odnosno skupom vozila kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E i koji za obavljanje svog posla mora imati stečenu početnu kvalifikaciju (početni CPC), odnosno periodičnu obuku (periodični CPC).

Profesionalnim vozačem se ne smatra vozač koji upravlja posebnim kategorijama vozila:

 • vojnim, vatrogasnim ili vozilima policije,
 • vozilima čija konstruktivna brzina ne prelazi 45 km/h,
 • vozilima koja se koriste u vanrednim situacijama ili akcijama spašavanja,
 • vozilima čije se karakteristike ispituju na putu u cilju tehničkog razvoja, popravke ili održavanja, kao i novih ili prepravljenih vozila koja još nisu puštena u saobraćaj,
 • vozilima koja se koriste za osposobljavanje kandidata za vozače ili za obuku za sticanje početne kvalifikacije, odnosno periodične obuke,
 • vozilima čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 7,5 t, odnosno koja osim sedišta za vozača imaju više od 8, a najviše 16 sedišta i čija najveća dužina ne prelazi 8 m, kad obavlja prevoz za sopstvene potrebe i
 • vozilima koja prevoze materijal ili opremu koju vozač koristi u svrhu obavljanja njegovog osnovnog zanimanja, pod uslovom da upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje vozača.

Najznačajniji pravni akti kojima je regulisana oblast rada profesionalnih vozača su:

 • Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, pre svega članovima 203. i 204.,
 • Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima,
 • Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju,
 • Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju,
 • Pravilnik o uslovima i načinu sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača i
 • Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava pravno lice koje vrši profesionalno osposobljavanje vozača.

Ove pravne akte možete pogledati klikom ovde

Obuka za Eko vožnju

Obuka za Eko vožnju može biti organizovana za profesionalne vozače svih kategorija putničkih i teretnih vozila. Ova obuka podrazumeva i uvodni teorijski deo na kojem se predstavlja koncept, mogućnosti i cilj eko vožnje. Svaki polaznik ove obuke prolazi definisane rute uz prisustvo instruktora. Instruktor sa polaznikom analizira stil vožnje vozača ukazuje mu na ono što treba da unapredi i daje mu smernice. Polaznik obuke sa instruktorom prolazi definisanu rutu i primenjuje sugestije instruktora, instruktor je prisutan i nadgleda. Na početku kao i na kraju obuke, polaznik rešava ulazni/izlazni test. Obuka se realizuje na definisanoj ruti u saobraćaju i na poligonu sa odgovarajućim elementima.

Obuka za eko vožnju obuhvata elemente vožnje kojima se utiče na smanjenje potrošnje goriva, troškova održavanja vozila (manje trošenje pneumatika, kočionih sistema, sl.), što značajno doprinosi smanjenju finansijskih troškova eksploatacije vozila.

Ove obuke se realizuju u grupama veličine od 8 do 12 polaznika.

Nakon svake obuke AMSS CMV polaznicima izdaje Sertifikat o pohađanju obuke kojim se dokazuje da je polaznik u punom obimu i sadržaju pohađao obuku.

Obuka za rukovanje tahografima i radno vreme vozača

AMSS – CMV organizuje jednodnevne obuke za rukovanje tahografima i radno vreme vozača koje su namenjene vozačima koji u svom radu koriste analogni ili digitalni tahograf. Sadržaj obuke prilagođen je obavezama profesionalnih vozača koji upravljaju vozilima koja u skladu sa članom 2. Zakona o radnom vremenu posada vozila u drumskom transportu i tahografima.

Zavisno od vrste tahografa obuka je prilagođena konkretnom tipu i vrsti. Obuka se vrši na simulatorima tahografa. Polaznici obuke sagledavaju najčešće greške koje čine vozači pri korišćenju tahografa, dobijaju uputstva kako da te greške ne čine kao i prostor da se otklone sva pitanja polaznika. Na simulatorima tahografa polaznici rešavaju unapred definisane zadatke, nakon čega sa instruktorom analiziraju rezultate i dobijaju smernice kako da isprave eventualne greške. Na početku kao i na kraju obuke, polaznik rešava ulazni/izlazni test.

Programom obuke obuhvaćeno je:

 • Namena tahografa;
 • Vrste tahografa;
 • Pravilna upotreba digitalnih i analognih tahografa;
 • Pravilan unos podataka na tahografske listiće ili ispise iz digitalnih tahografa i sl.

Ove obuke se realizuju u grupama veličine od 8 do 30 polaznika.

Nakon svake obuke AMSS CMV polaznicima izdaje Sertifikat o pohađanju obuke kojim se dokazuje da je polaznik u punom obimu i sadržaju pohađao obuku.

Obuka za defanzivnu – bezbednu vožnju

Obuka za defanzivnu – bezbednu vožnju može biti organizovana za vozače svih kategorija vozila teretnih i putničkih vozila, kao jednodnevna obuka.

Ova obuka podrazumeva i uvodni teorijski deo na kojem se predstavlja koncept, mogućnosti i cilj defanzivne vožnje. U ovom delu polaznici treba da prepoznaju pojedinosti u svom stilu vožnje koji nisu usklađeni sa principima defanzivne vožnje. Svaki polaznik ove obuke prolazi definisane zadatke na poligonu u bezbednim uslovima uz prisustvo instruktora. Instruktor sa polaznikom analizira konkretne situacije i reakcije vozača, ukazuje mu na ono što treba da unapredi i daje mu smernice.

Polaznik obuke prolazi samostalno kroz zadate elemente poligona uz nadzor instruktora. Na početku kao i na kraju obuke, polaznik rešava ulazni/izlazni test. Tokom obuke polaznik upravlja vozilom kategorije za koju se prijavio i analizira specifične reakcije i situacije kroz defanzivnu vožnju.

Obuka se realizuje na posebno opremljenim poligonima u grupama veličine od 8 do 30 polaznika.

Nakon svake obuke AMSS CMV polaznicima izdaje Sertifikat o pohađanju obuke kojim se dokazuje da je polaznik u punom obimu i sadržaju pohađao obuku.

Obuka za manevre vozilom na manjim površinama

Obuka za manevre vozilom na manjim površinama može biti organizovana za vozače svih kategorija vozila, ali je ciljano namenjena vozačima gabaritnih vozila, tegljača sa poluprikolicom, autobusa, kamiona sa prikolicom ili specijalnih vozila za vangabaritni transport. Ova obuka je svojim sadržajem usmerena na to da vozač ovlada gabaritima i kretanjem vozilima na malom prostoru, uz mnoštvo vertikalnih ograničenja. Ova obuka je ciljano namenjena za usavršavanje radnji za postizanje položaja za utovar/istovar tereta na pristupnim rampama i karakterističnim uslovima.

Obuka podrazumeva uvodni teorijski deo na kojem se predstavljaju elementi i njihova primena u praktičnim uslovima. Obuka je prilagođena specifičnim zahtevima i kategorijama vozača – polaznika. Svaki polaznik ove obuke prolazi definisane zadatke na poligonu uz nadzor instruktora. Instruktor sa polaznikom analizira konkretne situacije i daje polazniku smernice i uputstva. Na početku kao i na kraju obuke, polaznik rešava ulazni/izlazni test.

Obuka se realizuje na posebno opremljenim poligonima u grupama veličine od 8 do 30 polaznika.

Nakon svake obuke AMSS CMV polaznicima izdaje Sertifikat o pohađanju obuke kojim se dokazuje da je polaznik u punom obimu i sadržaju pohađao obuku.

Obuka za obezbeđivanje tereta

Obuka za obezbeđivanje tereta tokom vožnje može biti organizovana za vozače svih kategorija teretnih vozila. Ova obuka podrazumeva i uvodni teorijski deo na kojem se predstavlja koncept obuke kao i elementi koji će biti detaljno obrađeni. Ova obuka usmerena je na teretna vozila i konkretan transport robe, koja može biti komadna, tečna ili rasuta. Program obuke prilagođen je specifičnim zahtevima polaznika i zahteva prethodnu analizu aktivnosti rada. Polaznik obuke prolazi kroz demonstraciju sa instruktorom, pri čemu ga instruktor vodi kroz definisane vežbe. Program vežbi je specifičan zavisno od vrste tereta. Na kraju obuke polaznik obuke prolazi samostalno kroz zadate elemente uz nadzor instruktora. Na početku kao i na kraju obuke, polaznik rešava ulazni/izlazni test.

Nakon pohađanja obuke svi polaznici dobijaju sertifikat AMSS CMV o završenoj obuci.

Prekvalifikacija profesionalnih vozača

Na tržištu je jasno velika potražnja profesionalnih vozača i očekuje se da će potreba za njima još više rasti. Posao profesionalnog vozača postaje sve više cenjen i atraktivan, dok se istovremeno od vozača očekuje visok nivo znanja i veština, jer su zadaci kojima se bavi na svom radnom mestu davno prevazišli samo upravljanje vozilom.

AMSS CMV organizuje i sprovodi kompletan proces prekvalifikacije koji je namenjen:

 • licima koja trenutno imaju vozaču dozvolu za B kategoriju, a žele da se zaposle na radnom mestu profesionalnog vozača C ili CE kategorije
 • licima koja poseduju vozačku dozvolu (ili CPC) za C, a žele da se zaposle na radnom mestu profesionalnog vozača CE, D ili DE kategorije.

U AMSS CMV u okviru programa prekvalifikacije lice može pohađati osnovnu obuku za neku od ovih kategorija, položiti vozački ispit za određenu kategoriju, odnosno steći početni CPC za svaku kategoriju u okviru koje želi da obavlja poslove profesionalnog vozača.

Prolaskom kroz ovaj program vozač može imati priliku da obezbedi delimičnu ili potpuno finansiranje obuka od strane zainteresovanih poslodavaca, uz obavezu da određeni period bude radno angažovan kod tog poslodavca.

Ovaj program formiran je kao koncept koji treba da olakša put od obuke do zaposlenja na radnom mestu profesionalni vozač svim licima koja takav cilj i želju imaju. Prolaskom kroz ovaj program vozač stiče visok nivo teorijskih i praktičnih znanja koja su neophodna za obavljanje poslova profesionalnog vozača, kako u domaćem tako i u međunarodnom saobraćaju.

Posebne pogodnosti za ovaj program imaju pravna lica koja žele da sistemski obezbede priliv novih kvalifikovanih profesionalnih vozača.