Nova tema periodične cpc obuke

Svaki profesionalni vozač koji želi da obnovi kvalifikacionu karticu, nakon 5 godina Zakonom je obavezan da stekne periodični CPC. Petogodišnji period važenja kvalifikacione kartice počinje od momenta izdavanja kvalifikacione kartice profesionalnog vozača, odnosno datuma naznačenog na kartici.

U tih 5 godina profesionalni vozač je u obavezi da pohađa 5 različitih seminara, a na ovaj način profesionalni vozač stiče periodični CPC koji izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja I mogućnost da obnovi svoju CPC karticu.

AMSS-CMV Centar za obuku profesionalnih vozača, kao lider na tržištu obrazovanja I usavršavanja profesionalnih vozača, svojim polaznicima prvi pruža mogućnost da slušaju treću temu u procesu obnavljanja CPC kartice.

CPC tema „Utovar, istovar i transport tereta“

Transportni proces u teretnom transportu predstavlja proces premeštanja robe/tereta s jedne na drugu lokaciju i uključuje sve pripremne i završne operacije koje se odnose na robu/teret: pripremu robe/tereta, prijem, utovar, prevoz, istovar i predaju robe/tereta.

Na osnovu navedenog može se reći da transportni proces karakterišu tri osnovne faze: utovar, prevoz i istovar.

  • Utovar – podrazumeva pripremu voznog sredstva, organizaciju utovarnog mesta, sortiranje robe/tereta i formiranje dokumentacije koja prati prevoz.
  • Prevoz – je osnovna funkcija transporta i predstavlja kretanje vozila i robe/tereta između dva utovarno-istovarna mesta.
  • Istovar – je spuštanje tereta sa transportnog sredstva na mesto za odlaganje, kao i predaja tereta sa pratećom dokumentacijom.

Naši predavači su spremni da svojim znanjem I praktičnim iskustvom, ovu temu što više približe našim polaznicima, s obzirom na njen značaj za sam trasport robe ali I bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Svoje interesovanje možete iskazati popunjavanjem on line obrasca koji se nalazi na sledećem linku Ili kontaktirajte neki od naših Centara za više informacija o raspoloživim terminima I mogućnosti prisustvovanja seminarima sa ovom temom.