Prolaz za život

Saobraćajna kultura se može posmatrati kao deo opšte kulture čoveka i stvara se od rane mladosti do zrelih godina života. Sam način življenja u savremenom dobu u velikim gradovima i gusto naseljenim područjima, nameće potrebu da svi na neki način moraju biti učesnici u saobraćaju, kao pešaci ili vozači.

Kulturno ponašanje u saobraćaju znači ponašati se u skladu sa saobraćajnim propisima i pravilima, uz međusobno uvažavanje i poštovanje prema svim drugim učesnicima u saobraćaju.

U ovom tekstu ćemo se baviti situacijom u kojoj se svaki učesnik u saobraćaju našao barem jedanput. Bilo da ste tek položili vozački ispit ili iste iskusni vozač sigurno vam se dogodilo da stojite negde u koloni i da iza sebe čujete sirene vozila hitne pomoći koje pokušava da se probije do lica mesta događaja ili bolnice, da spasi nečiji život.

Nažalost, jedan od glavnih faktora koji ih uvek usporava u takvim situacijama je gužva na putevima i nemogućnost prolaska kroz takozvane saobraćajne gužve zbog broja i položaja vozila čiji vozači nemaju kuda da ih pomere ili ne umeju da se snađu u datom trenutku.

Svi smo nebrojeno puta bili u saobraćajnoj koloni gde su vozila „na braniku“ jedno drugom, pa kada naiđe vozilo hitne pomoći prosto nema mogućnosti da se brzo pomere vozila u stranu i naprave prolaz.

Šta je to što možemo da promenimo da omogućimo brz prolazak vozila Hitne pomoći, odnosno kako ne treba da se ponašamo u saobraćaju?

SITUACIJA 1

Na ovom primeru je jasno prikazano šta se dešava kada su vozila nedovoljno udaljena jedno od drugog, a kao posledica toga ne postoji prostor za brzo pomeranje vozila i pravljenje prolaza za vozilo Hitne pomoći. Jasno je da je ovakva situacija životno ugrožavajuća za osobu koja bi se nalazila u vozilu ili do koje bi lekari pokušavali da stignu kako bi joj ukazali pomoć.

 

U Zakonu o bezbednosti saobraćaja u Članu 82. piše: „Vozač mora da drži bezbedno odstojanje od vozila koje se kreće ispred njega, tako da može blagovremeno da uspori ili se zaustavi, ako vozilo ispred njega uspori ili se zaustavi“.

SITUACIJA 2

Bolja situacija, ali ne i idealna, je ona u kojoj vozači drže dovoljno rastojanje od vozila ispred i gde postoji prostor za pomeranje u stranu i oslobađanje sredine kolovoza za brži prolazak vozila Hitne pomoći.

 

U odnosu na prvu situaciju prolazak vozila Hitne pomoći je brži za tri do 4 puta!

SITUACIJA 3

Savršen primer kako se treba ponašati u odnosu na prethodne primere je sličan situaciji broj dva gde se pored dovoljnog rastojanja između vozila dodaje  još jedna važna stvar – da se pomerimo što bliže ivici kolovozne trake u kojoj se nalazimo. Na taj način se između leve i  desne kolovozne trake ostavlja dovoljno širok prostor koji je dovoljan za prolazak vozila Hitne pomoći bez zaustavljanja i značajnog usporavanja.

U odnosu na prvu situaciju prolazak vozila Hitne pomoći je brži do 10 puta!

Kako to u realnom životu izgleda, možete videti na sledećem primeru.

Ovakav prolazak hitne službe ima direktan uticaj na to da li će se nekoj osobi koja je povređena ili životno ugrožena pomoći na vreme i spasiti se život.

Na one koji upravljaju vozilima hitnih službi odnosi se član 108. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima u kom stoji: „Vozila sa prvenstvom prolaza imaju prvenstvo prolaza u odnosu na sva druga vozila, osim u odnosu na vozila pod pratnjom i vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svetlosnim saobraćajnim znacima ili znacima policijskog službenika, kada im je tim znacima zabranjen prolaz i na njih se ne primenjuju odredbe ovog zakona o ograničenju brzine, o propuštanju pešaka, o zabrani presecanja kolone pešaka i o zabrani preticanja i obilaženja vozila, pod uslovom da ne ugrožavaju bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.”.

Centar za stručno savršavanje I razvoj AMSS Centra za motorna vozila, apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i da svi zajedno doprinosimo većoj bezbednosti u saobraćaju. Ponekad je najveći doprinos promeniti male stvari u sopstvenom ponašanju jer onda svi doprinose kolektivnoj bezbednosti I povećanju saobraćajne kulture u našoj zemlji.

 

Za više informacija pratite naš sajt www.cpc.rs ,
Facebook stranicu https://www.facebook.com/CentarZaCPC ,
Instagram profil https://www.instagram.com/amss_cpc/ ,
Youtube kanal https://www.youtube.com/channel/UCPVhZ1E7gCzr3koAR7b_UwA .

Takođe Vam je dostupan i naš call centar gde možete dobiti sve informacije o obukama za profesionalne vozače i sistem sertifikacije.

011 7 987 000 ili 065 987 11 11