Praćenje i evidencija radnog vremena vozača i posade

Prema Zakonu o radnom vremenu vozača i posade vozila transportna preduzeća su obavezna da prate i evidentiraju radno vreme svojih vozača, na osnovu podataka iz tahografa, odnosno tahografskih listića i kartica.

Centar za stručno usavršavanje vrši evidenciju radnog vremena vozača i formiranje svih Zakonom obaveznih evidencija. Pri realizaciji ovih aktivnosti koriste se dve vrste softverskih paketa koji omogućavaju maksimalnu pouzdanost rezultata. Na osnovu prikupljenih podataka o radu vozača formiraju se:

  • mesečne evidencije,
  • mesečni izveštaji,
  • kvartalni detaljni izveštaji sa analizom prekršaja i predlogom obuka za vozače i
  • godišnji detaljni izveštaji o rad vozača i prekršajima.

Na osnovu prikupljenih podataka analizira se rad svakog vozača kao i najčešće greške koje pravi u svom radu i/ili evidencijama. Prema ovim izveštajima vrši se procena troškova koji mogu nastati kao posledica ovih grešaka vozača. Generišu se opomene i kazne za vozače koji najčešće čine prekršaje. Na osnovu ovih detaljnih analiza predlaže se sistem obuka koji mogu unaprediti rad vozača.

Analiza podataka se vrši sa svih vrsta tahografa u moguće daljinsko skidanje podataka sa tahografskih kartica.

Prema zahtevu transportnog preduzeća vrši se analiza neophodnih aktivnosti i izrađuje ponuda u skladu sa brojem vozača i vozila koji su uključeni u rad preduzeća.

Zahtev za ponudu možete možete uputiti:

    pozivom na broj 065/987 89 02 ili

    ili slanjem zahteva na adresu centar.za.strucno.usavrsavanje@cmv.rs