Realizovane aktivnosti

Uspešnim radom i velikim zalaganjem stručnog kadra, uspeli smo da realizujemo veliki broj projekata i aktivnosti:

  • Uporedna analiza sistema i prakse poboljšanja mobilnosti osoba sa invaliditetom u Evropi sa preporukama unapređenja

Stranica u pripremi