Obuka vozača sa invaliditetom

Osobe sa invaliditetom svrstane su u posebnu, ranjivu kategoriju učesnika u saobraćaju. Osnovni koncept pristupačnosti i mobilnosti nalaže obaveznu mogućnost osobama sa invaliditetom da, ukoliko žele, iskoriste sve svoje mogućnosti kako bi postali vozači u saobraćaju. U Srbiji je Zakonom i Pravilnicima pružena mogućnost svim osobama sa invaliditetom da pristupe osnovnoj obuci za vozača, ukoliko zadovoljavaju minimum kriterijuma.

Centar za proveru vozačkih sposobnosti, koji obuhvata testiranje lica sa invaliditetom prvi je ove vrste u Srbiji i na Balkanu, koji je potpuno namenjen i opremljen za testiranje psihomotoričkih sposobnosti osoba sa invaliditetom u pogledu sposobnosti za bezbedno upravljanje vozilom.

U okviru ovog centra  licima sa invaliditetom omogućeno je da provere svoje vozačke sposobnosti, kako bi na osnovu dobijenih rezultata mogli pristupiti adaptaciji motornih vozila, kojima bi ova lica mogla bezbedno upravljati.

Osobama sa invaliditetom omogućeno je da besplatno:

  • izvrše proveru svojih sposobnosti,
  • izvrše izbor specijalnih komandi i
  • dobiju smernice u vezi pravilne adaptacije vozila.

Testiranje osoba sa invaliditetom vrši se na sertifikovanim uređajima koji se primenjuju u Švedskoj pri radu sa osobama sa invaliditetom. Kompletan prostor i pristup prilagođen je osobama sa invaliditetom.

Prijave za proveru sposobnosti osoba sa invaliditetom možete izvršiti:

    Popunjavanjem online prijave (ovde),

    pozivom na broj 065/987 89 02 ili

    ili zahteva (ovde), mejla na centar.za.strucno.usavrsavanje@cmv.rs

Termini provere se organizuju i usklađiju u zavisnosti od mogućnosti prijavljenih i zainteresovanih, pri čemu se prikupljaju grupe od 4 do 6 lica za testiranje u jednom terminu.