Transportna preduzeća

Centar za stručno usavršavanje svojim radom je usmeren na izgradnju partnerskih odnosa sa transportnim preduzećima. Razvojem svojih usluga i stručnih kapaciteta Centar nastoji da bude stručna podrška u radu transportnih preduzeća.

U Centru za stručno usavršavanje realizuje se niz poslova koji su značajni za rad transportnih preduzeća i ispunjavanje obaveza definisanih Zakonom. Najznačajniji poslovi koji Centar realizuje za transportna preduzeća su:

  • Praćenje i evidencija radnog vremena vozača i posade,
  • Obuka profesionalnih vozača,
  • Obuka menadžera i
  • Benčmarking sistema bezbednosti saobraćaja.