PARTNERI

Kako bi bili i ostali lideri u Republici Srbiji stalno razvijamo mrežu partnera i saradnika. Uspostavljanje dugoročnih partnerskih odnosa između Centra za stručno usavršavanje i razvoj i transportnih preduzeća predstavlja jedan od glavnih ciljeva Centra. Zahvaljujući dobroj saradnji sa našim partnerima, Centar za stručno usavršavanje i sertifikaciju postiže vrhunske rezultate.

Lista naših partnera stalno se širi i razvija, neki od najznačajnijih partnera su:

Auto škola Pravo

Auto škola Bora

Mrežnica-export d.o.o.

Pluton Logistics