Centar u Novom Pazaru

Agencija za bezbednost saobraćaja je 10. novembra 2020. godine Centru u Novom Pazaru izdala rešenje – dozvolu za rad, čime je  Centru dozvoljen rad kao Centaru za obuku profesionalnih vozača za početni i periodični CPC za C i D kategoriju. Ovim je potvrđeno da Centar zadovoljava sve uslove definisane Pravilnikom o uslovima koje mora da ispunjava pravno lice koje vrši profesionalno osposobljavanje vozača.

Centar raspolaže novim i savremenim objektom sa jednom moderno opremljenom učionicom kapaciteta 30 polaznika.

Objekat poseduje svoj parking koji je namenjen polaznicima obuka i posetiocima centra.

Centar raspolaže poligonom za realizaciju praktičnih obuka na svim kategorijama vozila (C1,C,CE,D1,D i DE). Poligon je opremljen pratećom opremom za izvođenje svih poligonskih radnji, pri čemu na poligonu jednovremeno, nesmetano mogu raditi različita vozila.

Oprema

Centar u Novom Pazaru raspolaže savremenom opremom i nastavnim sredstvima koja omogućavaju polaznicima obuke interesantnu i interaktivnu nastavu uz praktičnu primenu opreme koja se koristi u praksi.

U osnovnu opremu učionice spadaju bela tabla, HD projektor, flip chart, platno, pokazivači, klupe i stolice.

Centar za obuku profesionalnih vozača u Novom Pazaru raspolaže i sa simulatorima analognog i digitalnog tahografa koji omogućavaju potpun praktičan rad na tahografima.

Za realizaciju praktičnih obuka Centar na raspolaganju ima preko 30 vozila svih kategorija, namenjenih za obuku profesionalnih vozača, ali i vozača specifičnih vozila B kategorije – terenska i laka teretna vozila. U zavisnosti od koncepta obuke i potreba polaznika angažuju se vozila odgovarajuće kategorije i tipa, uz moguće dodavanje priključnih vozila – prikolica.

Lokacija

Centar za stručno usavršavanje i razvoj se nalazi u Novom Pazaru, na adresi Dimitrija Tucovića 69a.

Kontakt


Tel: +381 65 987 19 92

Tel: +381 62 270 270

Radno vreme: Ponedeljak – Petak: 08h – 16h