OBJEKAT

Centar u Kikindi je naš sedmi po redu Centar za obuku profesionalnih vozača . Nalazi se na pristupačnoj lokaciji u blizini glavne autobuske stanice.
Objekat kojim Centar raspolaže je savremen, prostran i nov. U Centru se jednovremeno moe sprovoditi obuka za početni i periodični CPC za 74 kandidata u tri učionice maksimalnog kapaciteta do 30 polaznika.
U sklopu centra nalazi se i parking za putnička vozila koji je namenjen polaznicima obuka.
 

POLIGON

Centar raspolaže poligonom za realizaciju praktičnih obuka na svim kategorijama vozila (C1,C,CE,D1,D i DE). Poligon je opremljen pratećom opremom za izvođenje svih poligonskih radnji, pri čemu na poligonu jednovremeno, nesmetano mogu raditi različita vozila.

Podloga poligona je od savremenog kolovoznog zastora, prilaz samom poligonu je odgovarajući i omogućava bezbedno izvođenje praktične nastave. 

Poligon je opremljen i pratećim prostorijama i opremom za pripremu polaznika obuke, kao i za odmor tokom pauzi.

OPREMA

Centar za stručno usavršavanje i razvoj raspolaže savremenom opremom i nastavnim sredstvima koja omogućavaju polaznicima obuke interesantnu nastavu uz demonstraciju i praktičnu primenu opreme koju koriste u praksi.

U osnovnu opremu u svim učionicama spadaju: bela tabla, HD projektor, flip chart, platno, pokazivači, udobne stolice sa preklopom.

Takođe, Centar raspolaže i sa simulatorima analognog i digitalnog tahografa, koji omogućavaju potpun praktičan rad na tahografima.

 

Za realizaciju praktičnih obuka Centar na raspolaganju ima vozila svih kategorija, namenjenih za obuku profesionalnih vozača. U zavisnosti od koncepta obuke i potreba polaznika angažuju se vozila odgovarajuće kategorije i tipa.

Centar za stručno usavršavanje i razvoj se nalazi u Kikindi, na adresi Miloša Velikog 24. Telefon: 065/987-19-72