AMSS-CMV

Centar za motorna vozila osnovan je 1993. godine u okviru Auto-moto saveza Srbije, a od 1999. godine kao zasebno privredno društvo čiji je osnivač Auto-moto savez Srbije pod imenom AMSS-Centar za motorna vozila d.o.o. Više detalja o AMSS CMV možete videti na sajtu AMSS CMV-a (detaljnije).

AMSS – CMV je akreditovan i ovlašćen od strane nadležnih tela i državnih organa, među kojima su Agencija za bezbednost saobraćaja, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo privrede – Direkcija za mere i dragocene metale, Ministarstvo finansija-poreska uprava, Uprava za prevoz opasnog tereta, Direktorat za civilno vazduhoplovstvo, Akreditaciono telo Srbije, IRAP – međunarodna akreditacija.

AMSS – Centar za motorna vozila d.o.o. je firma specijalizovna za tehničke usluge iz oblasti bezbednosti saobraćaja, a ispitivanje i kontrolisanje vozila imaju najveći udeo u celokupnoj delatnosti Centra.

Bezbednost saobraćaja je motiv za realizaciju većine poslova koji danas predstavljaju delatnost CMV-a, i to je i jedno od osnovnih strateških opredeljenja AMSS-CMV.

AMSS – CMV se sastoji od 3 sektora i 2 centra koje se nalaze na 8 poslovnih jedinica svuda po Srbiji.